Luneta (strojírenství)

Luneta je ve strojírenství podpěra dlouhých nebo tenkých obrobků při soustružení nebo broušení na kulato.

Popis

Lunetu tvoří obvykle litinový rámec s kruhovým otvorem, do něhož zasahují tři nastavitelné palce s kladkami, které podpírají obrobek. Moderní konstrukce zajišťují automatické vystředění obrobku, hydraulické rychloupínání a pod. Luneta se umísťuje kolmo k ose obrobku, a to buď přímo na lože soustruhu (pevná luneta), anebo na suport (posuvná luneta). Luneta jednak zabraňuje prohnutí obrobku tlakem soustružnického nože, jednak nebezpečnému příčnému rozkmitání obrobku.

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Luneta (strojírenství)". https://cs.wikipedia.org/wiki/Luneta_(stroj%C3%ADrenstv%C3%AD) Stránka byla naposledy editována 9. 9. 2014 v 10:22. Kopie na oneindustry dne: 1.7. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).