Ložisko

Ložisko je součást technického zařízení, které umožňuje snížení tření při vzájemném otáčivém nebo posuvném pohybu strojních dílů. Jeho historie se vyvíjí již od vynálezu kola (kluzné ložisko). Použití valivého ložiska v mlýnech významně zvýšilo výkonnost mletí. Existuje mnoho druhů ložisek.

Základní dělení ložisek

Podle druhu pohybu

 • Rotační
 • Lineární (neotáčí se, ale posouvá)!

Podle principu

Kluzná ložiska

Podrobnější informace naleznete v článku Kluzné ložisko.
 • Pneumatické (hybná část je na vzduchovém polštáři)
 • Hydraulické (hybná část je na kapalinovém polštáři)
  • Hydrostatické
  • Hydrodynamické

Valivá ložiska

Podrobnější informace naleznete v článku Valivé ložisko.
Ilustrační nákres kuličkového ložiska s děleným vnitřním kroužkem

 

Inzerce

Magnetická ložiska

 • Aktivní
 • Pasivní

Podle směru přenášené síly

 • Axiální (většina sil působí ve směru osy otáčení)
 • Radiální (většina sil působí kolmo na osu)

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Ložisko". https://cs.wikipedia.org/wiki/Lo%C5%BEisko. Stránka byla naposledy editována 3. 1. 2019 v 12:36. Kopie na oneindustry dne: 14. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).