Logistik

Logistik nebo také Specialista logistiky je pracovník v logistice.

Vzdělání

Středoškolské vzdělání

V České republice existuje čtyřletý studijní obor Provoz a ekonomika dopravy (37-41-M/01) zakončený maturitní zkouškou, který vzdělává kvalifikované pracovníky do logistiky. Dále Logistické a finanční služby (37-42-M/01) a další podobné obory.

Vyšší odborné vzdělání

Tříleté studijní obory Dopravní logistika a obchod (37-41-N/04), Dopravní a spediční činnost (37-41-N/01), Logistika a management (64-31-N/14) aj. zakončené absolutoriem, která vzdělávají řídící pracovníky do logistiky pro malé a střední podniky, jsou to zejména Vedoucí logistiky.

Vysokoškolské vzdělání

Existuje mnoho vysokoškolských oborů se zaměřením na logistiku, které vzdělávají vedoucí pracovníky do logistických oddělení pro velké podniky, jsou to zpravidla Manažeři logistiky.

Pracovní náplň

  • řídí logistické oddělení, úsek
  • řídí logistický tok firmy
  • stará se o materiální tok ve výrobním procesu
  • koordinuje dopravní a přepravní procesy, vystavování přepravních dokumentů
  • komunikuje s dodavateli a zákazníky
  • příjem zboží, kontrola dodávky

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Logistik", https://cs.wikipedia.org/wiki/Logistik Stránka byla naposledy editována 26. 4. 2013 v 12:00. Kopie na oneindustry dne: 16. 5. 2019 Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není)