Kuličkové ložisko

Radiální kuličkové ložisko je nejrozšířenější druh valivého ložiska. Umožňuje přenášet axiální i radiální síly a je laciné. Radiální kuličkové ložisko se skládá z:

 • Vnitřního kroužku, který se zpravidla nasazuje na hřídel.
 • Kuliček – valivých elementů.
 • Klece, jejímž úkolem je držet kuličky od sebe a zabránit jejich vzájemnému tření. Klec může být různého provedení a z různých materiálů (ocel, mosazbronz, plast, …).
 • Vnějšího kroužku, který se zpravidla vsouvá do skříně převodovky.
Animace principu kuličkového ložiska

 

Výhody a nevýhody radiálních kuličkových ložisek

Výhody

 • Schopnost přenášet radiální i axiální síly.
 • Schopnost pracovat ve velmi vysokých otáčkách.
 • Nízká cena.
 • Montáž do převodovky nevyžaduje speciální postup.
 • Možnost použít utěsněné ložisko.

Nevýhody

 • Jiné druhy ložisek jsou schopny přenést mnohem větší síly.

Montáž kuličkového ložiska

Kuličkové ložisko se smontuje dohromady tak, že se vnitřní kroužek vsune do vnějšího a oba kroužky se přitisknou v jednom místě k sobě. Do vzniklé mezery se nasype tolik kuliček, kolik je jen možno a pak se vnitřní kroužek přesune do středu. Následně se na kuličky nasadí klec. V důsledku tohoto postupu je omezeno množství kuliček, které mohou v ložisku být. Toto omezení je nežádoucí, protože menší počet kuliček snižuje únosnost ložiska. K překonání této nevýhody bylo vyvinuta tato řešení:

 • Kuličkové ložisko s děleným vnitřním kroužkem
 • Kuličkové ložisko s plnící drážkou v kroužcích

Tato řešení však mají jiné nevýhody a proto se příliš nerozšířila.

Mazání kuličkových ložisek

Jako všechna valivá ložiska, pro jejich provoz je nutné je mazat. V převodovkách se toto provádí olejem. Pokud je kuličkové ložisko použito v místě, kde je takové mazání nemožné, používá se utěsněných ložisek, která jsou naplněna malým množstvím vazelíny.

Životnost ložisek

Životnost každého ložiska je omezená. Je úkolem konstruktéra vybrat takové ložisko, které vydrží požadovanou zátěž po požadovanou dobu životnosti zařízení. Ložisko na konci své životnosti se často prozrazuje hučením. To se týká hlavně ložisek, která pracují ve vyšších otáčkách. Například truhlářská hoblovka-protahovačka, jejíž nožový hřídel má 6000 až 9000 otáček. Hlučnost vzniká postupně, pracovník si na ni průběžně zvyká, až je hlučnost už neúnosně velká. U takových strojů se ložiska mění kvůli hlučnosti, bez ohledu na jejich opotřebení. Taková ložiska je možné dále použít v nějakém pomalu běžícím stroji, kde mohou ještě dlouho sloužit.

Zvláštní druhy kuličkových radiálních ložisek

 • Dvouřadá kuličková ložiska
 • Naklápěcí kuličková ložiska
 • Utěsněná kuličková ložiska
 • S drážkou pro pojistný kroužek
 • Kuličkové ložisko s plnící drážkou v kroužcích
 • Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, která fungují obdobně jako kuželíková ložiska.
Kugellager-3.JPG Kugellager-4.JPG
Jednořadé ložisko Dvouřadé kuličkové ložisko

Axiální kuličkové ložisko

Axiální kuličkové ložisko je zvláštní, zcela odlišný, druh kuličkového ložiska, jehož hlavním úkolem je přenášet axiální síly. Snese pouze malou radiální sílu. V převodovkách se vyskytuje spíše vzácně, je však velmi rozšířené ve své utěsněné variantě jako spojkové ložisko nebo jako ložisko horního uložení předních tlumičů.

Axiální kuličkové ložisko

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Kuličkové ložisko". https://cs.wikipedia.org/wiki/Kuli%C4%8Dkov%C3%A9_lo%C5%BEisko Stránka byla naposledy editována 3. 6. 2018 v 15:11. Kopie na oneindustry dne: 14. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).