Kleština

Upínací kleština je strojní prvek, sloužící k upnutí nástrojů s válcovou stopkou o daném jednotném průměru nebo k upínání tyčového materiálu zejména na soustruhu. K upínání různých průměrů slouží sklíčidlo.

Funkce

Kleština (neboli „kleštinové pouzdro“) je těleso s vnější kuželovou plochou, které je podélně rozříznuté tak, aby při zasouvání do vnitřní kuželové plochy stejné kuželovitosti se svíralo a upnulo tak upínané těleso. Výhodou je podstatně jednodušší a tužší konstrukce než konstrukce čelisťového sklíčidla, z čehož plyne dlouhodobě stabilní přesnost. Nevýhodou je malý rozsah upínání a tím i zvýšený nárok na přesnost upínané plochy.

Axiální síla k sevření kleštiny se vyvozuje obvykle pomocí závitu převlečné matice, což zaručuje samosvornost upnutí. U přípravků je možno použít hydraulický nebo pneumatický válec k otevření kleštiny, když sevření je zaručeno tlakem pružiny.

Druhy kleštin

podle určení:

podle konstrukčního uspořádaní:

  • tažné – kužel pouzdra je vtahován do tělesa
  • tlačné – kužel pouzdra je vtlačován do tělesa
  • oboustranné – pouzdro má kužele na obou koncích, nejčastější provedení u kleštinových sklíčidel
  • rozpínací – k upínání za otvor, kuželový trn je vtlačován do rozříznutého pouzdra, využívá se u přípravků
Druhy svěrných kleštin

 

Použití

Upínání nástrojů (fréz, brusných kotoučků) do mikrofrézek (zubní, modelářská), přímých fréz (fortunek), stolařských horních i spodních fréz. Pro spolehlivost a vysokou přesnost jsou kleštiny vhodné k upínání nástrojů na rychloběžných strojích.

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Kleština". https://cs.wikipedia.org/wiki/Kle%C5%A1tina. Stránka byla naposledy editována 26. 8. 2017 v 12:27. Kopie na oneindustry dne: 14. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).