Jeřáb

Jeřáb (stroj) – zdvihací stroj určený ke zvedání těžkých břemen.

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Jeřáb (stroj)" https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%99%C3%A1b_(stroj) Stránka byla naposledy editována 10. 2. 2019 v 21:51. Kopie na oneindustry dne: 16. 5. 2019 Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není)