Hydraulika (obor)

Hydraulika je technická disciplína zabývající se využitím mechanických vlastností tekutin pro technické účely. Teoretické základy poskytuje hydraulice mechanika tekutin. Hydraulika využívá jak znalostí z hydrostatiky, tak i z hydromechaniky. Hydraulika tedy studuje rovnováhu i pohyb tekutin, ale také vzájemné působení tekutin a tuhých těles.

Využití

Hydraulika umožňuje vytvoření hydraulického zařízení. Hydraulická zařízení se používají např. ve stavebnictví, v zemědělství, průmyslu i v dopravě (např. hydraulické brzdy vozidel). Dále pak u hydroměničů, hydraulických ruk atd. Hydraulika se dá využít prakticky ve všech oborech lidské činnosti. Výhody: Přenos velkých sil (F) a tlaků (P): ve srovnání s pneumatikou je to asi desetinásobně větší síla (např. stejně velký hydraulický válec o průměru 100 mm a pneumatický válec taktéž o průměru 100 mm): Příklady: F1 = 100 N S1 = 0,001 m2 S2 = 1 m2 F2 = ? Výpočet:

Inzerce

  • 100:0,001
    • 1:0,001
      • Konečný výsledek: 100 000 N

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Hydraulika". https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydraulika Stránka byla naposledy editována 18. 5. 2019 v 13:43. Kopie na oneindustry dne: 2.7. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).