Hydraulický lis

Hydraulický lis je stroj, který k vytváření tlaku využívá vlastností kapaliny.

Technická praxe

V technické praxi se tohoto typu lisu používá zejména pro konstrukci největších respektive nejsilnějších lisů, ty se používají zejména v těžkém průmyslu. Kapalina používaná v těchto lisech obvykle bývá běžný hydraulický olej.

Inzerce

Použití

Hydraulické lisy patří mezi tzv. silové. Síla je vyvozena pomocí tlakové kapaliny. Jejich výhodou je, že mohou maximální tvářecí síly odebrat v kterémkoli místě.

Díky pomalejším rychlostem pohybu beranu nejsou vhodné pro kování vysokých výkovků. V současnosti nacházejí čím dál větší uplatnění. Dají se snadno automatizovat a ovládat na větší vzdálenosti. Používají se na  různé tvářecí operace ( ražení, kování, tažení,…).

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Hydraulický lis". https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydraulick%C3%BD_lis Stránka byla naposledy editována 4. 10. 2017 v 14:59. Kopie na oneindustry dne: 2.7. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).