Honování

Honování je dokončovací technologie, jež má za cíl zajistit dokonalou jakost povrchu. Honují se válcové součásti: vnitřní a vnější plochy.

Dosahovaná přesnost IT 5, Ra 0,1.

Inzerce

Cíl:

  • Odstranění vlnitosti povrchu
  • Odstranění ovality
  • Odstranění kuželovitosti

Nástroj:

  • Honovací hlava

Používá se k dokončování válců spalovacích motorů, kompresorů a hydraulických zařízení. Je to v podstatě broušení honovacími kameny, upnutými v honovací hlavě a přitlačovanými na obráběnou plochu. Honovací hlava koná při práci složený pohyb – otáčivý a přímočarý ve směru své osy. Nastavení rozměru a přítlačné síly se děje pomocí rozpínacích kuželů. Přídavek na honování se volí podle druhu obráběného materiálu a bývá 0,02 až 0,08 mm. K chlazení a odplavování brusiva se používá olej s parafínem nebo sířený olej. Brousících kamenů bývá 3 až 12 podle průměru díry. Pro různé materiály se používají různé brousící kameny:

  • Litina – karborundum
  • Ocel – umělý korund
  • SK – diamant

Honováním se dosahuje přesnosti IT 5 a drsnosti povrchu Ra 0,1 až 0,2, dále se dosahuje vysoké geometrické přesnosti tvaru, odstraňuje se ovalita, kuželovitost a vlnitost ploch.

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Honování" https://cs.wikipedia.org/wiki/Honov%C3%A1n%C3%AD Stránka byla naposledy editována 16. 2. 2014 v 15:54. Kopie na oneindustry dne: 11. 11. 2018 Námi provedené změny jsou v textu označeny modře (v tomto textu konkrétně nic není)