Honovačka

Honovačka je obráběcí stroj na jemné dokončovací práce. Cílem honování je snížit drsnost povrchu a zvýšit přesnost obráběné plochy, toho dosahuje především tvářením vrcholků nerovností podobně jako superfinišování. Honováním se nedá změnit ani korigovat nepřesnost v umístění díry.Používá se na vnitřní válcové plochy, kde kombinací nesynchronizovaných pohybu koná svou práci. Honování se provádí po broušení, velmi jemnými brusnými kameny upnutými v honovací hlavě. Využití nalézá při dokončovacích pracích na vodících plochách např. vedení křižáku u nezkráceného klikového mechanismu, jako úprava pracovních prostorů pístových strojů jako jsou hydraulické písty, čerpadla, kompresory a zejména válců spalovacích motorů.

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Honovačka" https://cs.wikipedia.org/wiki/Honova%C4%8Dka Stránka byla naposledy editována 2. 3. 2018 v 10:20. Kopie na oneindustry dne: 11. 7. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny modře (v tomto textu konkrétně nic není)