Gufero

Gufero (též simmerring, simering, simerink od jména Walther Simmer) je strojní součástka. Je to pryžové těsnění hřídelí a ložisek. Většinou se ukládá do víka ložisek. Má kruhový tvar s otvorem pro průchod hřídele.

Používá se například u jednoduchých dvoutaktních motorů k utěsnění prostoru klikové skříně od skříně převodové. Zabrání tak nežádoucímu úniku palivové směsi z klikové skříně do převodovky a taktéž nežádoucímu úniku oleje z převodovky do klikové skříně. Z důvodu tření mezi guferem a otáčející se hřídelí se po určité době gufero opotřebí a je třeba ho vyměnit za nové.

Tři provedení

  • G – Gufero
  • A – Andeco
  • GP – Gufero s prachovkou

Doporučená drsnost hřídele

  • Ra=0,8 pro obvodovou rychlost do 2 m.s-1
  • Ra=0,4 pro obvodovou rychlost od 2 do 4 m.s-1
  • Ra=0,2 až 0,4 pro obvodovou rychlost od 4 do 12 m.s-1
Gufero: (1) výztužný kroužek, (2) těsnicí hrana, (3) tažná pružina, (4) ochranný ret.
(A) hřídel, (B) pouzdro, (C) čelní strana (kapalina), (D) strana dna (vzduch).

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Gufero". https://cs.wikipedia.org/wiki/Gufero. Stránka byla naposledy editována 28. 2. 2019 v 11:51. Kopie na oneindustry dne: 13. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).