Frézování

Frézování kovů je strojní třískové obrábění kovů vícebřitým  nástrojem.  Hlavní pohyb (rotační) koná nástroj a vedlejší pohyb (přísuv, posuv) obrobek. Klasicky probíhá ve třech osách, ve více než třech osách pracují více-osá obráběcí centra. Frézovací stroj se nazývá frézka, frézovací nástroj fréza. Frézování se dělí na sousledné, kdy se nástroj otáčí ve směru pohybu stolu s obrobkem a nesousledné, kdy je tomu opačně.

Jako ve všech odvětvích, tak i v oblasti třískového obrábění neustále dochází k inovacím, a to jak z hlediska hardware (stroje a nástroje), tak v oblasti software (CAM systémy), a pro zvyšování produktivity a tím schopnosti konkurovat je zapotřebí tento vývoj sledovat.

Jednou z největších inovací v poslední době je tzv. Adaptivní obrábění. Jedná se o výpočet dráhy takovým způsobem, aby bylo dosaženo maximálně možného zatížení nástroje a nástroj přitom nebyl nikdy přetížen. Tato dráha je vypočítána speciálním výpočtem, který již není možné dosáhnout běžným způsobem. Navíc tato technologie nabízí i použití „Redukce kroku“, čímž je optimalizována výsledná drsnost povrchu.

Adaptivní obrábění zajistí odebrání co nejvíce materiálu v co nejkratším čase při zajištění maximální bezpečnosti obráběcího procesu, a to vše s optimalizací drsnosti výsledného povrchu připraveného pro dokončovací způsoby obrábění.

Tato změna zůstává na dlouhou dobu nejvýznamnějším přínosem pro zvýšení produktivity a bezpečnosti třískového obrábění, konkrétně frézování.

Historie frézování

Frézování se užívalo dříve než soustružení. První použitelné stroje na frézování byly zkonstruovány začátkem 18. století. Současnou podoby získaly až koncem 19. století.

Válcové frézy

Při frézování válcovou frézou řeže fréza zuby po obvodě, při čelním frézování řeže současně zuby po obvodě a na čele.

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Frézování". https://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9zov%C3%A1n%C3%AD Stránka byla naposledy editována 5. 12. 2018 v 19:10. Kopie na oneindustry dne: 27. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).