Frézka

Frézka je obráběcí stroj určený k obrábění, které se nazývá frézování. Pomocí frézky se obrábí rovinné, tvarové a při použití zvláštního příslušenství i rotační plochy a závity. Hlavním rotačním nástrojem, který používá frézka je fréza, jedná se obvykle o nástroj rotačně souměrného tvaru s více břity. Obráběná součást (hmotné těleso) se nazývá obrobek, ten pak obvykle nevykonává žádný rotační pohyb (za účelem ubírání třísky, z hlediska další osy přísuvu ano). Jeho pohyb bývá nerotační a bývá prováděn prostřednictvím mechanického posuvu, který může být prováděn ručně nebo strojně. Strojní pohyb resp. posuv obrobku pak může probíhat hned v několika rovinách současně. Strojní posuv může být předem programován a může být řízen počítačem.

Druhy frézek

 • podle osy vřetene:
  • horizontální (vodorovné)
  • vertikální (svislé)
  • univerzální
 • podle konstrukce:
  • konzolová
  • nástrojařská
  • portálová
  • odvalovací
  • na závity
 • podle druhu řízení:

(Tento druh frézek se také nazývá obráběcí centra, jelikož počítačová podpora umožňuje na těchto strojích provádět i jiné operace, nejen frézování)

Hlavní části konzolové frézky

 • Stojan a tělo frézky – slouží pro uložení asynchronního elektromotoru, převodovky a el. instalace, základna je dutá pro uložení chladicí kapaliny
 • Vřeteník – slouží pro uložení vřetene, možnost natočení, vysunutí (pinola) někdy i pojezdu.
 • Konzola – nese křížový stůl a posuvové skříně

Horní frézka

Je jedním z druhů ručního elektrického nářadí. Používá se k opracování dřeva nebo plastů, popřípadě různých druhů deskových materiálů.

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Frézka". https://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9zka Stránka byla naposledy editována 3. 12. 2018 v 14:15. Kopie na oneindustry dne: 27. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).