Fréza

Fréza je vícebřitý obráběcí nástroj používaný k frézovánítřískovému obrábění kovů i jiných materiálů. Obráběcí stroj, který ho používá, nazýváme frézka.

Dělení druhů fréz

 • rozdělení podle způsobu upnutí
  • stopkové
   • s válcovou stopkou
   • s válcovou stopkou s ploškou pro upínací šroub kolmo k ose vřetena ( Weldon )
   • s válcovou stopkou s ploškou pro upínací šroub pod úhlem 2° od kolmice k ose vřetena ( Wistle Notch )
   • s kuželovou stopkou – kužel Morse, metrický, nebo ISO (strmý)
   • s kuželovou dutou stopkou – systém KM ( fa Kennametal ), nebo HSK
   • s polygonální stopkou – systém Capto ( fa Sandvik )
  • nástrčné
 • rozdělení podle tvaru činné plochy
  • kulové
  • válcové
  • toroidní ( tzn. válcové s rádiusovým zaoblením rohu menším, než je poloměr frézy )
  • kotoučové
  • kuželové
  • tvarové ( např. rádiusové, rybinové, modulární, T-frézy, atd. )
  • odvalovací ( pro výrobu ozubení )
Frézy stopkové s válcovou stopkou
 
Nástrčná fréza tvarová

 

Inzerce

 • rozdělení podle obráběcí plochy frézy
  • obvodové
  • celoplošné
  • kombinované

Poznámky a souvislosti

slovem fréza či frézka (oba termíny se neinformovaným laikům velmi dobře pletou) se v lidové mluvě velmi často označuje každý rotační stroj nebo nástroj, který kruhovým pohybem provádí nějakou přímou manipulaci s upravovaným materiálem (kupř. silniční „fréza“ pro úpravu povrchu vozovek) či již zmíněná sněhová fréza apod.

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Fréza". https://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9za Stránka byla naposledy editována 24. 12. 2018 v 10:14. Kopie na oneindustry dne: 27. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).