Formy

Formy slouží k výrobě složitě tvarovaných součástek vstřikováním plastických hmot, případně i přesným tlakovým litím kovů, skla apod.

  • Vstřikovací forma má dvě nebo více částí, které se přitisknou k sobě, pod tlakem se vstříkne materiál, po vychladnutí se forma otevře a výlisek se z ní vytlačí tenkými kolíky, tzv. vyhazovači. Formy mohou být extrémně složité (například na skříně a pouzdra) a jejich konstrukce je velmi náročná. Vyrábějí se dnes téměř výlučně elektrojiskrovým obráběním.
  • Formy pro lití za studena se používají pro hromadnou výrobu běžných hliníkových plechovek a dalších dutých součástí. V masivní matrici je mnoho negativních forem, do nichž se vloží špalíky kovu a velkým tlakem razníků se materiál vytlačí („vystříkne“) do mezery mezi razníkem a raznicí. Tak se vyrábějí hliníkové plechovky se sílou stěny jen 0,25 mm, jedním rázem se vyrobí až desítky plechovek najednou.

Technologie

Nástrojařské výrobky jsou obvykle velmi nákladné, složité a s velkými nároky na přesnost. Pro větší trvanlivost se vyrábějí z oceli a následně kalí. Vyráběly se nejprve ručně, řezáním, vrtáním, pilováním atd., později s použitím univerzálních obráběcích strojů. Pro nástrojařskou výrobu je to zejména frézka, hoblovka a obrážečka, rovinná i nástrojová bruska, souřadnicová vrtačkapásová pila na kov, pilovačka a hrotový soustruh.

Tradiční postupy třískového obrábění však dnes vytlačuje elektrojiskrové obrábění. Formy se vyrábějí hloubením do kalených desek, ohybové nástroje elektrojiskrovým vyřezáváním atd. Protože jde o počítačem řízené (CNC) stroje, pracuje dnes nástrojař často s počítačem.

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Nástrojař". https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1stroja%C5%99. Stránka byla naposledy editována 5. 10. 2017 v 14:42. Kopie na oneindustry dne: 12. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).