Elektrotechnický průmysl

Elektrotechnický průmysl je odvětví průmyslu, které se zabývá vývojem, výrobou a údržbou elektrotechnických (elektrických, elektronických) součástek, přístrojů, strojů a zařízení. Patří k nejvýznamnějším odvětvím českého zpracovatelského průmyslu a mezi klíčové sektory české ekonomiky. Elektrotechnický průmysl je sektorem s velkým potenciálem, který je dán rostoucím významem elektronických a elektrotechnických prvků ve většině finálních průmyslových výrobků.

Odvětví elektrotechnického průmyslu

Výroba elektroniky, počítačů a kancelářské techniky

Tato skupina odvětví zahrnuje výrobu psacích, rozmnožovacích a značkovacích strojů, registračních pokladen, poštovních frankotypů, terminálů pro výdej jízdenek, strojů třídicích, počítacích a balicích i výrobu počítačů a periferních jednotek, tedy tiskáren, snímačů dat, strojů na přenos dat a podobně. Dále sem patří výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů, jako jsou elektronky a jiné elektronické součástky, rozhlasové a televizní vysílače, telefony, radiopřijímače, televizory, video a DVD přehrávače, videokamery, mikrofony, reproduktory a sluchátka.

Inzerce

Výroba ostatních elektrických strojů a optických, zdravotnických a přesných přístrojů

Do této skupiny odvětví je začleněna výroba elektromotorů, generátorů a transformátorů, elektrických rozvodných zařízení, výroba izolovaných vodičů, akumulátorů a baterií, lamp, žárovek, zapalovacích a startovacích zařízení pro spalovací motory, světel pro motorová vozidla, dynam ap. Dále sem patří výroba zdravotnických přístrojů a pomůcek, měřicích zařízení, též mikroskopů, zařízení pro řízení průmyslových procesů, fotografických přístrojů, hodin a podobně.

Budoucnost elektrotechnického průmyslu

Poptávka po vysokoškolsky vzdělaných pracovnících v oboru elektrotechnika na českém trhu práce bude plošně růst a elektrotechnický průmysl bude z hlediska šance na získání perspektivních a kvalitních zaměstnanců vystaven tvrdé konkurenci ICT služeb, automobilového průmyslu, strojírenství, energetiky, zdravotnictví a dalších. Pro zaměstnavatele tedy bude klíčové soustředit se jak na propagaci uplatnění v sektoru a zvyšování jeho atraktivity, tak na cílené a systematické rozvíjení znalostí a dovedností u odborníků se středním odborným vzděláním, kteří mají potenciál novým a rostoucím požadavkům na kvalitu a produktivitu vyhovět.

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Elektrotechnický průmysl". https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrotechnick%C3%BD_pr%C5%AFmysl. Stránka byla naposledy editována 28. 2. 2019 v 21:20. Kopie na oneindustry dne: 4. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).