Drátěné dopravní pásy

Drátěné dopravní pásy slouží pro plynulý přesun různých materiálů a výrobků. Drátěné dopravní pásy nacházejí své uplatnění téměř ve všech odvětvích průmyslu jako prostředky pro urychlení dopravy a manipulace s výrobky a celkové zefektivnění výroby. Často jsou tyto pásy jednou z klíčových součástí výrobních zařízení a technologických celků.

Funkce

Drátěné dopravní pásy se užívají se všude tam, kde klasické dopravní pásy přestávají plnit funkci. Předměty, které jsou dopravovany po drátěných dopravních pásech mohou být rozličné svojí hmotností a velikostí. Pásy jsou využívány při teplotách −50 °C až +1 100 °C, a to jak na linkách s přísnými hygienickými požadavky, tak i v opačném extrému v těžkých a teplých provozech. Splnění takových požadavků zajistí vhodně zvolený typ pásu spolu s jakostí použitého materiálu.

Drátěné dopravní pásy jsou vyráběny z drátů kruhového průřezu v jakosti, která nejlépe odpovídá účelu použití a provozním podmínkám.

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Drátěné dopravní pásy". https://cs.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%A1t%C4%9Bn%C3%A9_dopravn%C3%AD_p%C3%A1sy. Stránka byla naposledy editována 15. 2. 2019 v 16:47.. Kopie na oneindustry dne: 27. 5. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).