Dopravník

Dopravník je zařízení pro nepřetržitý pohyb sypkého obvykle suchého materiálu, kusového zboží nebo ucelených manipulačních jednotek. Dopravník může být:

  • Pásový dopravník – doprava na např. PVC nebo gumovém pásu, podepíraném válečky nebo kluznou plochou. Užití pro sypké materiály, pro kusové zboží jako pokladní pás v supermarketu, jako montážní pás v sériové výrobě.
  • Šnekový dopravník – šnek otáčející se v trubce nebo žlabu slouží pro sypké materiály jako obilí, pelety, granule, uhlí do kotle.
  • Řetězový dopravník – také podvěsný dopravník. Na tažném řetězu jsou úchyty nebo závěsy. Na nich pod dopravníkem visí výrobky v lakovacích linkách, automobily v automobilkách.
  • Řetězový dopravník / redler – slouží k vodorovné nebo šikmé dopravě sypkých materiálů jako je obilí, pelety, granule apod. Může být i lomený, rozšířený vyprazdňovací, dvousměrný …
  • Hřeblový dopravník – v kovovém korytu táhne řetěz hřebla, příčné díly, které shrabují hrubší sypký materiál, například uhlí v hlubinném dole.
  • Destičkový dopravník – na horní straně plochého řetězu jsou upevněny destičky, které vytvářejí prakticky souvislou pohybující se plochu. Dopravované předměty jsou dopravníkem unášeny mezi nepohyblivým ohrazením. Vhodné i pro vysoké úzké předměty jako například pivní lahve v plnící lince.
  • Korečkový dopravník – korečky = kapsy navěšené na pásu nebo řetězu slouží k dopravě zdola nahoru/vertikálně až na výšku 60m. Dopravují se sypké materiály, obvykle suché – obilí, šroty, granule, písek apod.
  • Válečkový dopravník – válečky usazené v pevném rámu tvoří souvislou dráhu. Směr pohybu dopravovaných předmětů kolmo na osu otáčení válečku. Gravitační tratě jsou nepoháněné, případně může mít válečková trať i poháněcí sekci ve formě poháněných válečků nebo pásů. Oblouky (zatáčky) jsou řešeny prostřednictvím kuželových válečků. Používají se pro transport a manipulaci kusového materiálu např. krabic, beden, transportních palet apod. v distribučních skladech a balících linkách, při pohybu vývalků ve válcovnách apod.
  • Kladičková trať – obdoba válečkové tratě. Místo válečků jsou na ose nasazeny kotouče – kladičky. Na ose je s mezerami několik kotoučů. Kladičky na sousedních osách se přesahují, aby nikde nevznikla souvislá mezera. Trať se používá pro manipulaci s plochými předměty: plechy, tabule skla, nábytkové dílce.

Inzerce

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Dopravník". https://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%ADk . Stránka byla naposledy editována 1. 2. 2018 v 12:40. Kopie na oneindustry dne: 17. 5. 2019.Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).