Dmychadlo

Dmychadlo je stroj pro stlačování (tlakem do 0,3 MPa) a dopravu plynů, nejčastěji vzduchu. Běžná provedení dmýchadel dokáží při otáčkách 1000/min dopravit až 400 m³/min. Dmychadla se používají například v metalurgii, v dolech, v chemickém průmyslu a pro vznášedla.

Průmyslová dmychadla se dělí na dmychadla s bočním kanálem a Rootsova dmychadla. Dmychadla s bočním kanálem využívají k vytváření laminární proudění kolem rotoru. Rootsova dmychadla pracují na principu rotujících ledvin, které odčerpávají vzduch z vstupu a vyfukují je na výstupu. Oba typy dmychadel lze použít jako vývěvy, nebo jako kompresory.

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Dmychadlo". https://cs.wikipedia.org/wiki/Dmychadlo Stránka byla naposledy editována 4. 4. 2017 v 08:35. Kopie na oneindustry dne: 2.7. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).