Dielektrikum

Dielektrická kapalina pro elektrojiskrové obrábění

Jejím účelem je zejména vyplachovat (odběr nečistot), chladit v pracovní oblasti a zamezit vzniku elektrického oblouku. Dokonalé odstraňování vytržených částic a dodávka čerstvého dielektrika jsou nutné také pro zachování stabilního řezu. Snižuje tvoření zkratů a z toho plynoucí opotřebování elektrod.

Inzerce

Související články