Dělení materiálu

Dělením materiálu rozumíme proces, při kterém jeden kus materiálu rozdělíme na několik kusů menších.

Způsoby dělení materiálu

Při třískovém dělení z materiálu odpadají také třísky – ostré úlomky materiálu, které už většinou nijak nevyužijeme.

Pří beztřískovém dělení z materiálu třísky neodpadají. Dá se tedy říct, že tento způsob dělení nám zachová více materiálu. Ne vždy je ale použitelný.

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Dělení materiálu". https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Blen%C3%AD_materi%C3%A1lu Stránka byla naposledy editována 10. 6. 2019 v 19:18. Kopie na oneindustry dne: 1.7. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).