CzechTrade

CzechTrade (plný název Česká agentura na podporu obchodu) je příspěvková organizace spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Hlavním posláním agentury je podpora českých firem při podnikání na zahraničních trzích.

Vývoj společnosti

Předchůdcem CzechTrade byl prvorepublikový Exportní ústav československý.

Samotná agentura CzechTrade vznikla 1. května 1997 Rozhodnutím č.97/1997 ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého. Posláním agentury je poskytování informačních, poradenských a podpůrných služeb zaměřených na zlepšování výsledků zahraničního obchodu České republiky a exportních aktivit podnikatelských subjektů v zahraničí. Od roku 2000 můžou klienti CzechTrade využívat služeb zahraničních kanceláří. První kanceláře jsou zřízeny v Číně, Egyptě, Francii, Chorvatsku, Polsku, Španělsku, Ukrajině a Velké Británii. V roce 2014 má pobočky ve 40 zemích světa.

Činnost agentury

Agentura působí jako servisní služba pro české exportéry. Její směr je zaměřen především na malé a střední podnikatele, kteří se na mezinárodních trzích hůře prosazují. CzechTrade nabízí těmto firmám především informace a znalosti o místním prostředí a podnikatelském sektoru. Dále mapuje a zajišťuje vhodné veletrhy. Pro klienty připravuje praktické programy, tréninky a kurzy na osvojení odborných znalostí nutných pro vstup na zahraniční trhy.

Projekty agentury

  • Specializované výstavy a veletrhy – zajištění účasti malých a středních firem na vybraných zahraničních akcích
  • Šance pro firmy – zvýšení informovanosti firem o principech výběrového řízení v evropských společenstvích
  • Vesmír – projekt na posílení mezinárodní konkurenceschopnost českých podniků v oblasti kosmických technologií
  • Design pro konkurenceschopnost – podpora malých a středních podnikatelů zabývající se průmyslovou výrobou

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "CzechTrade" https://cs.wikipedia.org/wiki/CzechTrade Stránka byla naposledy editována 27. 7. 2018 v 12:05. Kopie na oneindustry dne: 16. 5. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není)