CzechTrade

CzechTrade (plný název Česká agentura na podporu obchodu) je příspěvková organizace spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Hlavním posláním agentury je podpora českých firem při podnikání na zahraničních trzích.

Vývoj společnosti

Předchůdcem CzechTrade byl prvorepublikový Exportní ústav československý.

Inzerce

Samotná agentura CzechTrade vznikla 1. května 1997 Rozhodnutím č.97/1997 ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého. Posláním agentury je poskytování informačních, poradenských a podpůrných služeb zaměřených na zlepšování výsledků zahraničního obchodu České republiky a exportních aktivit podnikatelských subjektů v zahraničí. Od roku 2000 můžou klienti CzechTrade využívat služeb zahraničních kanceláří. První kanceláře jsou zřízeny v Číně, Egyptě, Francii, Chorvatsku, Polsku, Španělsku, Ukrajině a Velké Británii. V roce 2014 má pobočky ve 40 zemích světa.

Činnost agentury

Agentura působí jako servisní služba pro české exportéry. Její směr je zaměřen především na malé a střední podnikatele, kteří se na mezinárodních trzích hůře prosazují. CzechTrade nabízí těmto firmám především informace a znalosti o místním prostředí a podnikatelském sektoru. Dále mapuje a zajišťuje vhodné veletrhy. Pro klienty připravuje praktické programy, tréninky a kurzy na osvojení odborných znalostí nutných pro vstup na zahraniční trhy.

Projekty agentury

  • Specializované výstavy a veletrhy – zajištění účasti malých a středních firem na vybraných zahraničních akcích
  • Šance pro firmy – zvýšení informovanosti firem o principech výběrového řízení v evropských společenstvích
  • Vesmír – projekt na posílení mezinárodní konkurenceschopnost českých podniků v oblasti kosmických technologií
  • Design pro konkurenceschopnost – podpora malých a středních podnikatelů zabývající se průmyslovou výrobou

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "CzechTrade" https://cs.wikipedia.org/wiki/CzechTrade Stránka byla naposledy editována 27. 7. 2018 v 12:05. Kopie na oneindustry dne: 16. 5. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není)