CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest [ˈčekˌinvest] je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Byla zřízena zákonem č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. Od svého založení v roce 1992 pomáhá každoročně zprostředkovat nové investiční projekty, díky kterým vznikají tisíce dlouhodobých pracovních míst. V čele Agentury stojí generální ředitel jmenovaný ministrem průmyslu a obchodu; současnou generální ředitelkou CzechInvestu je Silvana Jirotková.

Hlavní poslání

CzechInvest má za cíl posilovat konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury a získávaní přímých zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. Je výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky.

Inzerce

V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií CzechInvest zastřešuje celou oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu. Zajišťuje činnosti spojené s přípravou, vyhlašováním a administrací projektů podporovaných z prostředků Evropské unie i ze státního rozpočtu. Hlavním dotačním programem je v této souvislosti Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Od roku 2016 převzala činnosti související s administrací dotačních projektů od CzechInvestu oddělená Agentura pro podnikání a inovace.

Klíčové oblasti

Zaměstnanci agentury CzechInvest aktivně vyhledávají nové investory do jednoho z klíčových sektorů. Výčet prioritních sektorů vznikl na základě podrobné analýzy české ekonomiky a prognóz makroekonomického vývoje. Mezi klíčové sektory patří především automobilový průmysl, letecký a kosmický průmysl, strojírenský průmysl. Dále oblasti life sciences, IT, vývoj softwaru, sdílené služby, čisté technologie a nanotechnologie.

Služby CzechInvestu

Veškeré služby agentury CzechInvest jsou poskytovány zdarma. Patří mezi ně například poskytování informací o možnostech podpory pro malé a střední podnikatele, implementace dotačních programů financovaných EU a státem. Dále odborníci z agentury CzechInvest poskytují formální poradenství k projektům a pomáhají při realizaci investičních projektů. Zaměstnanci CzechInvestu také intenzivně spolupracují s místní samosprávou a s developery při zprostředkovávání nákupů či pronájmů podnikatelských nemovitostí zahraničním i českým investorům v oblasti průmyslu a strategických služeb. Důležitou službou, kterou poskytuje agentura CzechInvest, je i podpora subdodavatelů a správa databáze českých dodavatelských firem. Specialisté agentury CzechInvest také zprostředkovávají státní investiční podpory, které jsou určeny nejen investorům zavádějícím výrobu nebo rozšiřujícím výrobu ve zpracovatelském průmyslu, ale také technologickým centrům a centrům sdílených služeb. Oddělení AfterCare poskytuje služby zahraničním investorům, kteří již působí v České republice. Následná péče se skládá zejména z podpory expanzí, reinvestic, rozvoje výzkumu, poradenství při hledání vhodných podnikatelských nemovitostí či vhodných dodavatelů v regionech.

Regionální kanceláře

 

V roce 2004 byla založena síť třinácti regionálních kanceláří ve všech krajských městech České republiky. Regionální kanceláře průřezově realizují veškeré činnosti poskytované agenturou CzechInvest v rámci regionů ČR. Síť regionálních kanceláří byla v roce 2013 zaměřena prioritně na poradenskou činnost pro všechny fáze implementace programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a dalších dotačních programů, jejichž implementace spadá do gesce agentury CzechInvest. Regionální kanceláře se etablovaly jako silný partner, jehož služby, a jedinečný znalostní systém je využíván významnými regionálními strukturami při utváření koncepcí a strategických cílů rozvoje regionu. Činnost regionálních kanceláří se v roce 2013 soustředila zejména na konzultační činnosti spojené s Operačním programem Podnikání a inovace a jeho posledními vyhlášenými programy Rozvoj, Nemovitosti, Inovace, ICT a Strategické služby. Regionální kanceláře dále standardně poskytují podporu v rámci investic, investičních projektů a aktivity Aftercare [ˈaːftəˌkeə(r)].

Projekty agentury CzechInvest

Agentura CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pořádá již tradičně několik prestižních soutěží, v nichž oceňuje projekty českých podnikatelů, spolufinancované ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu ČR, a také nejvýznamnější investiční projekty a podnikatelské nemovitosti, které podpořily růst české ekonomiky tím, že si Českou republiku vybraly jako cíl svých podnikatelských aktivit. Jedná se o ocenění Podnikatelský projekt rokuInvestor roku a Podnikatelská nemovitost roku. Vyhlášení výsledků soutěží Investor roku a Podnikatelská nemovitost roku je od roku 2013 součástí Týdne investic, jenž od roku 2014 organizuje agentura CzechInvest. Další projekty CzechInvestu se zaměřují na podporu malých a středních podniků a startupového ekosystému. V letech 2011–2014 fungoval projekt CzechAccelerator a v letech 2007–2013 projekt CzechEkosystem [ˈčekˈiːkəuˌsistəm]. Od podzimu 2015 funguje také projekt webového portálu CzechStartups.org, jenž slouží jako online hub a oficiální rozcestník pro startupovou komunitu s cílem podpořit rozvoj malého a středního podnikání v ČR.

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "CzechInvest" https://cs.wikipedia.org/wiki/CzechInvest. Stránka byla naposledy editována 11. 5. 2019 v 23:25 Kopie na oneindustry dne: 16. 5. 2019 Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není)