Čep (strojní součást)

Spojovací čep je v podstatě válcový spojovací kolík, který spojuje části tak, aby tvořily kloub. Axiální posun čepu musí být zajištěn dalším elementem obvykle závlačkou, pojistným kroužkem, příložkou, kolíkem, šroubem apod.

Normalizované čepy

 • Čepy bez hlavy – ČSN EN 22340
  • hladké – ČSN EN 22340-A (ČSN 02 2101 s tolerancí h11; ČSN 02 2102 s tolerancí h8;)
  • s drážkami – ČSN 02 2105
  • s otvory pro závlačky – ČSN EN 22340-B (ČSN 02 2106 s tolerancí. h11; ČSN 02 2107 s tolerancí h8; ČSN 02 2108 s tolerancí f8;)
 • Čepy s hlavou – ČSN EN 22341
  • bez otvoru pro závlačku – ČSN EN 22341-A (ČSN 02 2109 s tolerancí h11)
  • s otvorem pro závlačku – ČSN EN 22341-B (ČSN 02 2111 s tolerancí h11); ČSN 02 2112 s tolerancí h8;

Výpočet čepových spojů

Čepové spoje se musí kontrolovat na smyk, ohyb a otlačení. Při kontrole na otlačení je třeba zohlednit plochy, které se po sobě mohou otáčet, kdy je dovolené zatížení podstatně nižší.

Inzerce

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Čep (strojní součást)". https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cep_(strojn%C3%AD_sou%C4%8D%C3%A1st). Stránka byla naposledy editována 23. 1. 2018 v 20:12. Kopie na oneindustry dne: 13. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).