Buchar

Buchar je tvářecí stroj využívající kinetické energie pohyblivé části zvané beran k tváření materiálu rázem. Pevná pracovní část bucharu se nazývá šabota.

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Buchar". https://cs.wikipedia.org/wiki/Buchar Stránka byla naposledy editována 5. 10. 2017 v 13:58. Kopie na oneindustry dne: 19. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).