Břit

Břit (neboli řezný klín) je aktivní část řezného nástroje, která při obrábění vniká do materiálu a odděluje třísky.

Základní úhly řezných nástrojů jsou znázorněny na obrázku soustružnického nože

Nákres řezných nástrojů
  • α – úhel hřbetu
  • β – úhel břitu
  • γ – úhel čela

Úhel břitu je dán nástrojem, ale skutečné funkční tzv. „řezné úhly“ čela a hřbetu se mění podle polohy břitu vůči obráběnému povrchu a směru posuvu. Geometrické poměry na čele a na hřbetu nástroje se znázorňují pomocí břitových diagramů.

Hrana vytvořená průnikem čelní a hřbetní plochy se nazývá ostří.

Úhel břitu

Úhel beta podle materiálu

  • Měkké kovy 60 stupňů
  • Středně tvrdé 70 až 75
  • Tvrdé kovy 80 až 90

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Břit". https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99it Stránka byla naposledy editována 10. 1. 2018 v 16:03. Kopie na oneindustry dne: 1.7. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).