Bezhrotá bruska

Bezhrotá bruska (někdy také centerless) je třískový obráběcí stroj na broušení vnějších válcových a vůbec rotačních ploch. Od obvyklých hrotových brusek se liší tím, že obrobek není upnut mezi hroty, ale leží na podpěrném pravítku mezi brusným a unášecím kotoučem. Ten ho k brusnému kotouči přitlačuje a zároveň s ním také otáčí.

Popis

Větší brusný kotouč se otáčí podstatně rychleji než menší unášecí kotouč, který bývá z gumy nebo jiného pružného materiálu. Vrchní plocha podpěrného pravítka bývá mírně skloněna k unášecímu kotouči, aby se zajistilo spolehlivé otáčení s povrchovou rychlostí obrobku asi 20-40 mm/min. Podélný posun obrobku se zajišťuje tím, že osa unášecího kotouče je vůči ose obrobku o několik stupňů nakloněna a uděluje mu tak i posuv. Sklon osy se u brusek dá nastavit v rozmezí 0 až 8 nebo 10 úhlových stupňů, čímž se nastavuje rychlost podélného posuvu v rozmezí 0 až 25-50 mm/s.

Rozdělení

Bezhrotá bruska může pracovat průběžně (kontinuálně), kdy se dlouhý obrobek (tyč, drát) plynule posouvá mezi kotouči, anebo zápichovým způsobem (přerušovaně), kdy se mezi kotouče vkládají jednotlivé obrobky. Ve druhém případě jsou osy obou kotoučů rovnoběžné (bez podélného posuvu), brusný kotouč je širší než délka obrobku a může být různě tvarovaný a obrábět tak i složitější rotační povrchy, například kuželové.

Použití

Bezhroté brusky se užívají zejména v hromadné výrobě a pro broušení drobných obrobků, které by se těžko upínaly, jako jsou například přesné kolíky, kuličky a válečky do valivých ložisek. Ložiskové kroužky lze bezhrotově brousit zvenčí i zevnitř, kdy je obrobek veden podávacím kotoučem a dvěma podpěrnými kotouči nebo pravítky.

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Bezhrotá bruska". https://cs.wikipedia.org/wiki/Bezhrot%C3%A1_bruska. Stránka byla naposledy editována 27. 8. 2014 v 11:07. Kopie na oneindustry dne: 3. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).