Bedna

Bedna, zdrobněle též bedýnka nebo bednička, je běžný předmět všední denní potřeby obvykle zhotovený ve tvaru kvádru užívaný ve všech oblastech lidského života, především k transportu a uchovávání různých předmětů a hmot. Bedny jako takové mohou mít různou velikost, účel, barvu i provedení. Mohou být zhotoveny z plastu, dřeva, papíru či z kovového plechu. Specializované typy beden mohou sloužit jako přepravky pro různé druhy předmětů.

Inzerce

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Bedna", https://cs.wikipedia.org/wiki/Bedna. Stránka byla naposledy editována 5. 12. 2018 v 21:14. Kopie na oneindustry dne: 17. 5. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není)