Balotinování

Balotinování je finální (dekorativní) způsob zpracování povrchu kovů (keramickým) granulátem.

Před samotným balotinováním je nutné sjednocení povrchu (otryskáním), při kterém se odstraňují okuje od svařování, zbytky barev a rzi a drobné povrchové nerovnosti. Balotinování neslouží jen k upravě vzhledu tryskaného předmětu, ale také ke zlepšení korozních vlastností kovů. Balotinou lze tryskat i dřevo a plasty.

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Balotinování". https://cs.wikipedia.org/wiki/Balotinov%C3%A1n%C3%AD Stránka byla naposledy editována 24. 11. 2017 v 15:02. Kopie na oneindustry dne: 20. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).