Automobilka

Automobilka je strojírenský výrobní podnik v odvětví automobilového průmyslu, ve kterém se vyrábí automobily. Velké koncerny vyrábí v jedné automobilce často více značek. Mezi jednotlivými automobilkami existuje ostrý konkurenční boj, který nutí konkurenty k neustálému vylepšování produkce.

Inzerce

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Automobilka". https://cs.wikipedia.org/wiki/Automobilka Stránka byla naposledy editována 10. 11. 2014 v 20:29. Kopie na oneindustry dne: 8.7. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).