Automat

Slovo automat (z řeckého automatos, samohybný) označuje technické zařízení, stroj nebo přístroj, který je zařízen tak, že na nějaký spouštěcí impulz samostatně a spolehlivě vykonává předem určené činnosti, a to bez přímého lidského zasahování.

S rozvojem průmyslu a ve 20. století pak hlavně z ekonomických důvodů se automaty nesmírně rozšířily, protože fungují rychle a přesně a šetří náklady na pracovní síly. Se vznikem elektronických počítačů se velmi rozšířily i jejich možnosti a vzniklo celé nové odvětví automatizace (anglicky automation) v průmyslu, v dopravě, v obchodu a ve službách. Složitým počítačem řízeným automatům, zejména pokud obsahují i čidla a orientují se podle vnějších okolností, se někdy říká robot.

Automaty podle činností

 • prodejní automat
  • nápojový automat
  • automat na jízdenky
 • telefonní automat
 • hrací automat (tzv. výherní)
 • hudební automat
 • kopírovací automat
 • regulační automat
 • adaptivní automat
 • svářecí automat
 • schodišťový automat
 • automobil (česky samohyb), autobus (pův. automobilní omnibus)
 • automatická zbraň – automatická ruční střelná zbraň (např. samonabíjecí a samočinná puška, pistole, samopal)
 • automat (jídelna) – obvykle lidová jídelna s vlastní obsluhou (jídelní samoobsluha)
 • křivkový automat – stroj, jehož pohyby jsou řízeny křivkovými mechanismy – vačkami, křivkovými bubny. Například revolverové soustružnické automaty a poloautomaty.

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Automat". https://cs.wikipedia.org/wiki/Automat. Stránka byla naposledy editována 7. 5. 2018 v 16:14. Kopie na oneindustry dne: 13. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).