Armatura (potrubí)

Armatura je konstrukční prvek potrubí, jiný než trubka (běžná přímá roura). Jde např. o potrubní spojky, kolena, T-kusy, ventily, kohouty, šoupátka, pojistné ventily, klapky,záslepky apod. Trubky potrubí se zpravidla armaturami spojují nebo zakončují. Některé armatury slouží k řízení objemového průtoku dopravovaného média, jiné zase plní funkce pojistné a regulační.

Poznámka

Armatura je potrubní součást, která slouží ke spojování trubek a případně také ovlivňuje průtok pracovní látky otevřením, zavřením, částečným zavřením nebo oddělením pracovní látky. Do armatur nespadají čerpadla, výměníky ani další technologická zařízení.

Dělení armatur

 • Spojovací čili fitinky, tj. redukce, kolena, T-kusy atd.:
 • Dle uzavíracího pohybu na:
  • lineární – šoupátko, ventil
  • otočné – kulový kohout, ventil, uzavírací klapka
  • detonační – membránová armatura
 • Dle funkce na:
  • uzavírací – šoupátko, ventil, kulový kohout, klapka
  • regulační – ventil, šoupátko, kulový kohout
  • pojistná – ventil
  • zpětná – klapka
  • směšovací

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Armatura (potrubí)". https://cs.wikipedia.org/wiki/Armatura_(potrub%C3%AD). Stránka byla naposledy editována 8. 5. 2019 v 10:17. Kopie na oneindustry dne: 13. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).