Alitování

Alitování je nasycování povrchu oceli hliníkem. Součásti se vkládají do směsi práškového hliníku s práškovým železem a žíhají při teplotě 1050 °C po dobu 4 až 10 hodin. Takovýto povrch je odolný proti okysličování za vysokých teplot.

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Alitování". https://cs.wikipedia.org/wiki/Alitov%C3%A1n%C3%AD Stránka byla naposledy editována 17. 1. 2016 v 11:06. Kopie na oneindustry dne: 18. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).