Aditivní výrobní proces, aditivní výroba, additve manufacturing

Jako aditivní výrobu označujeme způsob zpracování materiálu tak, že výsledný výrobek vznikne jeho postupným kontrolovaným přidáváním. Takto lze zpracovávat materiály, které lze roztavit – kovy, plasty (zejména termoplasty), sklo. Patří sem zejména odlévání a 3D tisk.

Opakem je substraktivní výrobní proces, při němž naopak dochází k ubírání materiálu

Inzerce

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Aditivní výrobní proces" https://cs.wikipedia.org/wiki/Aditivn%C3%AD_v%C3%BDrobn%C3%AD_proces. Stránka byla naposledy editována 13. 5. 2018 v 08:01.. Kopie na oneindustry dne: 8.4. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není)