Abraze

Abraze znamená mechanické obrušování. Vzniká třením. Abraze je degradační proces, při kterém dochází k oddělování malých částí z materiálu pomocí působení funkčního povrchu a tvrdých částic, přítomností tvrdých částic mezi dvěma funkčními povrchy a při zpracovávání abrazivního materiálu. Vliv tvrdosti abrazivních částic, vliv tvaru částic, vliv velikosti abrazivních částic, množství abrazivních částic a vliv chemického složení a struktury kovů na odolnost proti abrazivnímu opotřebení jsou faktory ovlivňující toto opotřebení.

Související články

Inzerce