3D skener

3D skener je zařízení, které analyzuje objekt nebo prostředí reálného světa, aby shromažďoval údaje o jeho tvaru a případně o jeho vzhledu (například barvě). Shromážděné údaje pak mohou být použity k sestavení digitálních trojrozměrných modelů.

Mnoho různých technologií může být použito pro vytváření těchto 3D snímacích zařízení; každá technologie přichází s vlastními omezeními, výhodami a náklady. Mnoho omezení v druhu objektů, které lze digitalizovat, jsou stále přítomné, například optická technologie, se může setkat s mnoha problémy s lesklými, zrcadlovými nebo průhlednými objekty. Pro konstrukci digitálních 3D modelů může být například použito 3D skenování počítačem s počítačovou tomografií a 3D skenery se strukturovaným světlem, a to bez destrukčního testování.

Inzerce

Shromážděné 3D data jsou užitečné pro širokou škálu aplikací. Tato zařízení jsou široce využívána zábavním průmyslem při výrobě filmů a videoher včetně virtuální reality. Jiné běžné aplikace této technologie zahrnují průmyslový design, ortézu a protetiku, reverzní inženýrství a návrhy prototypů, kontrolu kvality nebo kontrolu a digitalizaci kulturních artefaktů.

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "3D skener". https://cs.wikipedia.org/wiki/3D_skener. Stránka byla naposledy editována 30. 1. 2019 v 11:19. Kopie na oneindustry dne: 12. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).