2D

Tento článek je o geometrickém termínu. 2D či 2−D je zkratka výrazu „dvoudimenzionální“, „dvourozměrný“ a označuje svět, který je možné popsat dvěma rozměry; předměty ve dvourozměrném světě mají obsah a např. délku a šířku, avšak nemají objem. 2D obrazec je ten, jehož body se nacházejí v jedné rovině.

2D jsou hlavně základní geometrické tvary:

  1. čtverec
  2. obdélník
  3. kruh
  4. trojúhelník

Věda zabývající se zobrazením trojrozměrných objektů do dvojrozměrného prostoru se nazývá deskriptivní geometrie.

Inzerce

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "2D". https://cs.wikipedia.org/wiki/2D. Stránka byla naposledy editována 4. 10. 2017 v 10:45. Kopie na oneindustry dne: 12. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).