WEBINÁŘ: Laserové svařování plastů

Společnost LINTECH navazuje na předchozí velmi úspěšné webináře – Identifikace dílů v průmyslu 4.0 + Úvod do tajů laserové technologie, které proběhly v roce 2021 a srdečně Vás zve na 3. webinář na téma LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ, který se uskuteční 26. 1. 2022 9:00-10:00.

Přihlaste se včas, počet účastníků je omezen!

Inzerce

Metoda svařování plastů laserem má oproti konvenčním metodám několik výhod a specialisté ze společnosti LINTECH Vám je ve webináři představí. Zároveň Vás nečeká jen „nudná“ teorie, ale budou prezentovány i praktické ukázky a projektový manažer zabrousí i do oblasti mechanismů laserového svařování plastů.

Webinář bude rozdělen do dvou částí:

 1. TEORETICKÁ
  – Principy laserového svařování plastů
  – Laserové komponenty používané při procesu
  – Metody laserového svařování plastů
  – Vliv materiálu na svařovací proces, svařitelnost
  – Teorie zakládacích přípravků a geometrií svařovaných dílů
  – Možnosti ověřování kvality svařovacího procesu2. PRAKTICKÁ
  – Geometrie dílu pro laserové svařování
  – Příprava + manipulace dílů
  – Příprava svařovacího mechanismu – kvazi-simultánní / rotační
  – Řízení a kontrola procesu
  – Běžné metody ověření kvality svaru
  – Praktické ukázky

Výhody kvazi-simultánního svařování plastů

Kvazi-simultánní svařování má hned několik předností. Těmi jsou hlavně vysoká efektivita procesu a v porovnání s konvenčními technologiemi vyšší flexibilita. Je to proces rychlý a přesný. Dochází při něm k velmi malému termickému napětí. Tím pádem nevzniká deformace svařovaných částí a designová úroveň spoje je vysoká.

Například oproti ultrazvukovému svařování lze laserovým svařováním dosáhnout vyšší kvality a hloubky svaru. Zároveň má zanedbatelný vliv na okolní prostředí, není doprovázen vznikem odpadu, škodlivých částic, plynů či hluku.