KONFERENCE PPPU

45. konference s mezinárodní účastí PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV INFORMACE

Konference přináší novinky z legislativy a oboru povrchových úprav FORMOU ŠKOLENÍ.

13. – 14. března 2019

Inzerce

nově v hotelu Olšanka, Praha 3 (změna místa konání)

45 let tradice – záruka spolehlivosti a kvality

Konference se koná ve spolupráci s Asociací korozních inženýrů, Českou společností povrchových úprav, Asociací českých a slovenských zinkoven, vědecko-výzkumnými ústavy, vysokoškolskými pracovišti, státními orgány, českými i zahraničními firmami, mediálními partnery.

Konference se koná již několik let pod záštitou Hospodářské komory ČR. Konference je určena pro široký okruh posluchačů, majitele a pracovníky lakoven, galvanizoven a zinkoven, technology a mistry povrchových úprav, řídící technicko-hospodářské pracovníky, konstruktéry, projektanty, pracovníky marketingu, výrobce, distributory a uživatele nátěrových hmot, požární a bezpečnostní techniky, pracovníky státní správy, odborných škol aj. Akce je každoročně zahrnuta mezi akreditované vzdělávací programy pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), slouží jako ŠKOLENÍ.

Materiály z konference jsou vydány ve sborníku, který má přiřazeno číslo ISBN. Cílem konference přinášet aktuální informace o pokroku v technologiích, zařízeních pro povrchové úpravy, právních předpisech tak, aby se předcházelo ztrátám a aby se při zlepšení kvality zvýšila konkurence schopnost výrobků.

Na programu konference jsou již tradičně informace:

  • o aktuálních právních předpisech včetně chystaných změn
  • o progresivních technologiích a zařízeních povrchových i předpovrchových úprav v lakovnách, žárových zinkovnách, při galvanickém pokovování, včetně informací o nátěrových hmotách apod.
  • o problematice provozu, opatření týkající se ochrany zdraví lidí nebo životního prostředí (např. emise, odpadní vody, hygiena a ergonomie, protipožární opatření)
  • projektování povrchových úprav,
  • exkurze na pracoviště povrchových úprav,
  • diskuzní večer.

Bližší informace u pořadatele.
PhDr. Z. Jelínková, CSc. – PPK + Dr. Z. Trávníčková, CSc.
konferencepppu@seznam.cz
www.konferencepppu.cz