Intec/Z connect - Digitální platforma pro strojírenský a subdodavatelský průmysl

Intec/Z connect

Digitální platforma pro strojírenský a subdodavatelský průmysl

Inzerce

(2. – 3. března 2021)

 

Digitální Lipsko již začátkem března

 

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu intect a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.-3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe jakožto pořadatel se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňuje takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou.

 

Intec/Z connect 2021 nabídnou kovozpracující a subdodavatelské branži přes pokračující koronavirovou pandemii naléhavě potřebnou platformu pro odborný dialog, výměnu poznatků a předání impulzů pro budoucí vývoj. Celá akce bude mít několik stavebních kamenů, ke kterým patří online kongres, produktová prezentace vystavovatelů a digitální networkingová platforma. Tématicky bude odborný program zaměřen na nejpalčivější otázky současné strojírenské a subdodavatelské branže.

 

Jednatel pořadatelské společnosti Leipziger Messe Markus Geisenberger k tomu doplňuje: „Samozřejmě je nám moc líto, že vzhledem k aktuálnímu vývoji koronavirové pandemie nemůžeme veletrhy realizovat tradiční formou, současně si ale uvědomujeme velký význam, který tyto naše veletrhy pro celou branži mají. Proto přicházíme s digitálním formátem akce, který bude odpovídat požadavkům našich partnerů, vystavovatelů a odborných návštěvníků a všem zúčastněným zajistí potřebnou bezpečnost.“

 

Detailní informace lze nalézt na webových stránkách veletrhů. Zájemcům o vystavování se zde nabízí celá řada variant virtuální prezentace, které se samozřejmě liší rozsahem a cenou. Například v nejvyšší prémiové verzi je zahrnuto i přímé oslovení tisíců evropských firem, což může být pro české společnosti směřující na zahraniční trhy poměrně zajímavá alternativa v dnešní době, která přeshraniční cestování a kontakty jinak významně omezuje.

 

Veletrh intec je jedním z nejvýznamnějších strojírenských veletrhů v Evropě vůbec a pro svoji prezentaci jej využívají stejně tak celosvětově působící koncerny jako i malé a střední firmy. Profil veletrhu zahrnuje obráběcí stroje, technologická řešení a průmyslové služby na všech úrovních průmyslového výrobního řetězce. Nejdůležitějšími obory jsou obecné strojírenství, příprava strojírenských celků, výroba dopravních prostředků a také jemná mechanika, výroba nástrojů a forem. Souběžně konaný subdodavatelský veletrh Z patří k nejvýznamnějším evropským subdodavatelským veletrhům a jeho záběr je poměrně široký, přičemž stěžejní místo zaujímá zpracování a zušlechťování kovů a umělých hmot.

 

Příští ročník veletrhů intec a Z se bude v klasické podobě konat v termínu 7. až 10. března 2023. Digitálně se ale do Lipska můžete vydat třeba hned, vše potřebné najdete na adrese www.connect.z.messe-intec.de.