Baťove inšpirácie seminář

Téma semináře „Využívanie technológií podľa T. Baťu“

30.-31.5.2019

Svit, Slovensko

Detailné informácie o stretnutí vo Svite nájdete na stránke https://inovato.sk/batove-inspiracie-svit