Elektro

26. září 2016 14:45

Západočeská univerzita otevřela výzkumné centrum RICE

Západočeská univerzita v Plzni slavnostně otevřela ve středu 15. června ve svém areálu na Borských polích za přítomnosti místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka a dalších významných hostů Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE).

Výzkumné centrum RICE vybudovala Západočeská univerzita v Plzni s finanční podporou operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní osa 2 – Regionální VaV centra. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno 29. 9. 2010, realizace projektu byla zahájena 1. 10. 2010 a ukončena 31. prosince 2015. Celkové způsobilé výdaje činí 625 mil. Kč, z toho 85 procent bylo financováno z OP VaVpI a 15 procent ze státního rozpočtu ČR. Vlastní stavba budovy započala 26. 11. 2013 a zkolaudována byla 8. 12. 2015. Centrum RICE postavilo sdružení Z+C společností Zlínstav a. s. a ENGIE (dříve COFELY) a. s.

Od vzniku myšlenky projektu RICE až do dokončení výstavby výzkumného centra uběhlo přesně deset let. Jedním z těch, který je s projektem spojen od jeho úplného začátku, je vědecký ředitel centra Zdeněk Peroutka. Podle něj stavba výzkumného centra RICE úspěšně skloubila náročné technologie s moderní architekturou. „Naše laboratoře jsou vybaveny špičkovými přístroji a unikátními technologiemi. Například v největší laboratoři, což je halová zkušebna vysokonapěťové výkonové elektroniky a dopravní techniky, je možné testovat dopravní prostředky a zařízení až do 31 kV a 4 MW. V této halové laboratoři měly světovou premiéru například rozváděče ABB UNIGEAR Digital či vysokonapěťové měniče General Electric MV6000 v plně rekuperativním provedení. Naše týmy mají k dispozici i další náročné a nákladné vybavení, například laboratoře výkonové elektroniky a inteligentních pohonů, speciální mikroskopické laboratoře, čisté prostory, laboratoře pro rentgenovou diagnostiku či mikroelektronické laboratoře, které nám umožní pracovat i na náročných projektech pro kosmický výzkum,“ popisuje Zdeněk Peroutka.

V průběhu projektu se podařilo vybudovat výjimečný výzkumný tým. „RICE na konci roku 2015 zaměstnávalo téměř 200 pracovníků a za dobu své existence se zapojilo do řešení výzkumných a průmyslových projektů s celkovým rozpočtem přes dvě miliardy korun,“ vyjmenovává Peroutka. S výsledky práce výzkumníků RICE se můžeme setkat v běžném denním životě. „Například ve vozidlech městské dopravy – trolejbusech, tramvajích, hybridních či elektrických autobusech, kde jsme se podíleli zejména na vývoji pohonů a inteligentních řídicích systémů,“ vysvětluje ředitel centra. Jeden z týmů ve spolupráci s hasiči vyvinul a v současné době testuje takzvané inteligentní hasičské obleky a rukavice vybavené různými senzory, sledujícími například teplotu, vlhkost, nebezpečné plyny a další údaje. „Na základě zpětné vazby od hasičů se obleky vylepšují a dolaďují. Naše technologie, senzory a detektory je možné kromě integrovaného záchranného systému najít také v kosmických programech, v jaderné energetice nebo medicíně,“ dodává Peroutka. Centru RICE se již podařilo dosáhnout řady vynikajících výsledků. Patří mezi ně získání několika patentů včetně evropských, ocenění z mezinárodních konferencí a výstav či uveřejnění článků v nejprestižnějších odborných časopisech. Ve spolupráci s průmyslovými partnery vyvinulo úspěšné produkty, jako například modulární řídicí systém REMCS, pixelové detektory nebo už zmiňované dopravní prostředky či zásahové obleky a rukavice pro hasiče.

RICE zaměřuje svůj hlavní vědecký potenciál na „inteligentní průmyslové systémy“. Zajišťuje kompletní výzkumný cyklus od základního výzkumu přes výzkum aplikovaný až po stavbu a testování technologických demonstrátorů a prototypů. Vyvinuté a plně otestované technologie jsou následně transferovány průmyslovým partnerům. Šest výzkumných týmů se specializuje na výzkum nových koncepcí pohonů a sofistikovaných technologií pro dopravní systémy nové generace, výkonovou elektroniku a inteligentní pohony, materiálový výzkum s hlavním zaměřením na organickou elektroniku, inteligentní senzory a multisenzorové systémy, tištěnou elektroniku a flexibilní tištěné technologie, smart textilie, výzkum nových zařízení a technologií pro zvyšování účinnosti a optimalizaci výroby elektrické energie a tepla, na diagnostiku a identifikaci systémů. Výzkumné týmy RICE spolupracují se světově uznávanými organizacemi, výzkumnými centry a univerzitami u nás i v zahraničí a podílejí se na společných projektech s významnými komerčními subjekty.

Novou budovu centra RICE tvoří:

Halová laboratoř

Halová laboratoř a zkušebna vysokonapěťové výkonové elektroniky a dopravní techniky představuje světově unikátní technologii umožňující testovat dopravní prostředky a zařízení až do 31 kV a 4 MW.

Laboratoře výkonové elektroniky a pohonů

Pro výzkum nových technologií v oblasti výkonové elektroniky a pohonů, kde RICE patří mezi evropské lídry, byly vybudovány nové laboratoře disponující inteligentní instrumentací, výkonovými zdroji a moderními řídicími a měřicími systémy.

Laboratoře mikroelektroniky

Laboratoře mikroelektroniky slouží k vývoji a testování nejnáročnějších elektronických a ICT systémů včetně kosmických technologií. Čisté prostory Speciální laboratoře s řízenou atmosférou a definovanou čistotou prostředí umožňují provádět pokročilé depozice materiálů a funkčních vrstev v oblasti senzorů a tištěné elektroniky.

Laboratoř obrazové diagnostiky

V laboratoři obrazové diagnostiky se provádí rentgenová inspekce a počítačová tomografie. Unikátní stavební provedení laboratoře umožňuje skenovat a rekonstruovat objekty s extrémně vysokým rozlišením.

Laboratoře mikroskopie a strukturálních analýz

Laboratoře splňují přísné požadavky pro sledování mikro- a nanostruktur. Jsou postaveny s vysokou odolností proti vlivům vnějšího prostředí, jako jsou hluk, vibrace, elektromagnetické rušení, a disponují přesnou regulací vnitřních klimatických podmínek.

Reprezentační prostory

Prostory pro jednání, konference, workshopy a vědecké i vzdělávací akce jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou a možností interaktivní práce s multimédii. Nabízejí nejmodernější komunikační technologie pro video a telekonference a nástroje pro spolupráci velkých mezinárodních týmů.

Kancelářské a administrativní zázemí

Tým RICE má k dispozici moderní administrativní a kancelářské zázemí.

www.zcu.cz

 

Mohlo by se Vám líbit

Představte své inovace na veletrhu HANNOVER MESSE 2023

Od 17. do 21. dubna 2023 se uskuteční v Hannoveru tradiční strojírenský veletrh HANNOVER MESSE. Jste firma působící v oblasti strojírenství, elektrotechniky, digitálního průmyslu, aromatizace […]

Bosch Connected World 2022 Kampaň pro digitalizaci: Bosch investuje další miliardy do oblastí budoucího digitálního růstu

Bosch spolupracuje s IBM na kvantové výpočetní technice Dr. Stefan Hartung: „Pro Bosch představuje digitalizace velké příležitosti ve všech oblastech podnikání.“ Do roku 2025: 10 […]

Software pro elektro inženýring v oblasti výstavby pivovarů

Na území ČR a SR je několik stovek minipivovarů jejichž kvalita piva je odlišuje od průmyslových velkovýrobců. Zde je příběh jednoho z nich. Pivovar Muflon je […]