Elektro

14. září 2018 12:51

Revoluční kontaktní skenovací systém otevírá zcela nové možnosti řízení procesu na CNC obráběcích strojích

Nová OSP60 – odrazový můstek k ještě výkonnějšímu obrábění

Systém SPRINT je první měřicí systém pro obráběcí stroje, který využívá skenování pro výjimečně rychlou a přesnou rozměrovou kontrolu dílce a řízení procesu. Souvisle zaznamenává informace o 3D souřadnicích bodů z povrchu součásti a v reálném čase analyzuje tato data v řídicím systému stroje. Umožňuje rychlé a velmi přesné snímání dat o tvaru a profilu prizmatických, ale i složitých 3D komponent. Systém Sprint přináší uživatelům převratnou technologii, která zcela mění dosavadní přístup k řízení procesu obrábění a měření na CNC obráběcích strojích.

Společnost Renishaw vytvořila specificky pro systém Sprint několik softwarových řešení zaměřených na průmyslové aplikace s vysokou přidanou hodnotou. V nich vyniká technologický potenciál a schopnosti systému SPRINT.

SPRINT Blade ToolKit

Sprint Blade ToolKit je softwarový nástroj určený pro výrobce turbínových lopatek. Aplikace velmi usnadňuje a zpřesňuje proces oprav a renovací lopatek. Vysokorychlostní měření segmentů lopatky a velké množství dat sejmutých nejen z plochy lopatky, ale i na náběžné a odtokové hraně poskytuje přesnou informaci o skutečném tvaru dílce, která může být využita v adaptabilním obráběcím procesu. Automatizované rutiny pro ustavení a vyrovnání lopatky, skenování lopatky a ukládání nasnímaných dat značně zvyšují přesnost měření a zkracují dobu cyklu oproti dosavadním způsobům měření lopatek.

SPRINT MTM ToolKit

Uživatelům multifunkčních obráběcích center je určen Sprint MTM ToolKit. Tento nástroj je zaměřen na aplikace velmi přesného měření velkých průměrů, například ve výrobě obřích ložiskových kroužků, apod. Sonda Sprint umožňuje měření průměru rotujícího dílce a dokonce pod chladicí kapalinou!

Díky možnosti komparace naměřených výsledků s etalonem dostává Sprint roli aktivního prvku se zcela automatizovanou funkcí „změř-koriguj-obráběj“. Systém Sprint tak dokáže automaticky řídit přesné opracování velmi velkých průměrů. Dosahovaná přesnost opracování velkých průměrů činí několik mikronů. Systém Sprint přináší i nové, na obráběcích strojích dosud nerealizované funkce měření čelního a obvodového házení a kruhovitosti.

SPRINT HealthCheck ToolKit

Systém SPRINT přináší CNC obráběcímu stroji funkci rychlé kontroly stavu lineárních a rotačních os. Pravidelná kontrola stavu stroje před začátkem obrábění nebo periodická kontrola ve stanovených intervalech může být nyní součástí technologického programu. Je tedy možné zkontrolovat stav stroje téměř bez zásahu pracovníků obsluhy stroje.

Skenovací obrobková sonda OSP60

Klíčovým prvkem systému SPRINT je zcela nová skenovací obrobková sonda OSP60. Sonda OSP60 je vybavena unikátním analogovým snímačem s rozlišením 0.1 μm v jakémkoliv směru. Díky tomu sonda vyniká mimořádnou přesností při měření tvarových ploch. Analogový snímač uvnitř sondy pokytuje kontinuální informaci o velikosti vychýlení doteku. Tato informace je vyhodnocena společně s údaji o poloze sondy získané z odměřovacího systému stroje. Z těchto údajů je pak odvozen údaj o skutečném povrchu dílce. Sonda při skenování povrchu dokáže sejmout 1000 datových bodů za sekundu. Díky množství sejmutých dat a unikátní analytické schopnosti systému poskytuje systém SPRINT bezkonkurenčně přesné měření obrobku.

Díky rychlosti měření pak nabízí ještě lepší kontrolu a řízení procesů na stroji, optimalizaci využití stroje a zkrácení doby pracovního cyklu. Tato nová skenovací technologie zavádí nové metody řízení procesu, které dosud nebyly možné.

SPRINT – unikátní systém pro měření obrobku

Systém SPRINT využívá několik nových patentovaných technologií, které mu umožňují dosáhnout bezkonkurenční rychlosti a přesnosti měření 3D povrchu. Systém dokáže při měření kompenzovat statické a dynamické volumetrické chyby stroje, které se na strojích projevují při vysokých rychlostech.

Mohlo by se Vám líbit

Digitální továrna 2.0 na MSV nabídne pohled do budoucnosti průmyslu

Digitální transformace je v dnešní době významnou součástí téměř každého odvětví a průmysl není výjimkou. Umožňuje strojírenským firmám automatizovat mnoho procesů, což vede ke zvýšení efektivity […]

Úspěšná firma 21. století: Národní centrum Průmyslu 4.0 a jeho partneři představí na MSV 2023 návštěvníkům, jak na to

Potřeba digitalizovat je jasná, ale jak na to? Jak můžeme co nejlépe využít stávající potenciál firmy? I na tyto otázky najdou odpovědi návštěvníci expozice Úspěšná […]

Reprodukovatelná výroba dokonalých povrchů s vysokým leskem a úspora zdrojů

Suché elektrolytické leštění – větší udržitelnost v oblasti povrchových úprav  Oblast povrchových úprav se vyznačuje požadavky na vyšší kvalitu a zároveň rostoucí potřebou konzistence procesů, […]