Elektro

12. listopadu 2021 11:22

Nové IoT technologie sníží náklady na regulační stanice plynu až o 50 procent

Především v dnešní době, kdy se firmám skokově zvedají náklady, umožňují nové systémy kýženou úsporu nákladů. Například IoT technologie pro bezdrátový sběr, přenos, analýzu a vizualizaci dat dokáže průmyslovým podnikům vlastnícím regulační stanici plynu ušetřit ročně desítky tisíc korun.  

Zavádění IoT technologií v průmyslové praxi je patrné především v posledních deseti letech. Úspěšně se využívají nejenom v řadě průmyslových oborů, ale i ve zdravotnictví, správě budov či monitoringu vnitřního klimatu. „IoT technologii využíváme také k přesnému a zároveň levnému monitoringu pohybu a kontrole tras dopravních prostředků či strojů, k monitoringu nestandardních jevů na produktovodech a v distribučních sítích i v zóně 2 s rizikem výbuchu,“ říká Václav Janoch, obchodní a marketingový ředitel společnosti ZAT, která IoT systémy v České republice vyvíjí a nasazuje. A právě IoT technologie s bezdrátovým přenosem dat ze zařízení umístěného v zóně výbuchu umožní průmyslovým firmám při modernizaci nebo výstavbě regulačních stanic výraznou úsporu nákladů.

Současný stav

Průmyslové podniky mající rozvodny plynu disponují často moduly, které vyčítají obchodní měření z regulační stanice, ale neumějí data zasílat distributorovi plynu ani do interního systému firmy. Jednou za stanovený čas je obslužný pracovník ručně sesbírá a odešle. Z takto získaných dat pak firma pracně vytváří analýzy, například pro zefektivnění spotřeby plynu. „Ve druhém případě má firma k dispozici záznamník dat, který zjištěné informace ze stanice sice přeposílá distributorovi plynu, ale opět je neumí zasílat a analyzovat pro potřeby interního řízení,“ říká Tomáš Bauer, vedoucí odborné skupiny Plynárenství společnosti ZAT. Pro tyto firmy jsou určeny nové IoT technologie typu SimONet IoT-Ex, certifikované do zóny 2 s možností výbuchu. Jejich výhodou je jednoduchá instalace, řada nových funkcí a až o 50 procent levnější cena oproti stávajícím záznamníkům dat.

 Když je za méně více

Nové IoT technologie přinášejí podnikům řadu výhod a nových služeb často za menší finanční objem než stávající řešení na trhu. Zajistí spolehlivý sběr, přenos a zpracování dat bez nutnosti složité instalace i v místech bez přívodu napájení nebo se složitou instalací kabelového přenosu dat. Firma tak může on-line nebo ve stanovených intervalech získávat informace o průtoku, tlaku, teplotě plynu a dalších požadovaných hodnotách i z míst, kde to dosud nebylo možné. „Data je možné přenášet jak na firemní dispečink, tak lze využít vizualizační platformu SimONet Ex, v níž se jednoduše nastaví různé úrovně přístupu pro správce, techniky a manažery. Údaje se automaticky zobrazují v tabulkách, grafech nebo v mapových podkladech či podle potřeb podniku,“ doplňuje Tomáš Bauer. K IoT-Ex modulu lze současně připojit více měřených veličin jako u plně hodnotného záznamového zařízení. Podle Bauera je možné modul využít i jako komunikační zařízení, což ocení především firmy vlastnící staré záznamníky dat, které nemají možnost on-line přenosu komunikace, ale disponují sériovou linkou. IoT technologie také v případně překročení mezních stavů upozorní na vzniklý problém. Měřené hodnoty lze konfigurovat jak na místě přes mobilní aplikaci, tak vzdáleně přes dispečink, čímž firmy ušetří za výjezdy zaměstnanců.

IoT pro budoucnost

Výhodou bezdrátové technologie oproti kabelovému řešení je až o třetinu nižší cena při pořízení. Výdrž baterie 17 Ah zajistí až šest let bezobslužného provozu. Vyspělé IoT systémy využívají technologii NBIoT s 98% pokrytím území České republiky. „Naše moduly lze připojit také do venkovního prostřední. I proto se využívají pro měření na páteřní síti plynovodů i při výstavbě nebo rekonstrukci telemetrie regulačních stanic,” upřesňuje Tomáš Bauer. Pro potřeby firem a průmyslových podniků může být technologie IoT certifikovaná v zóně 2 užitečná nejenom při rekonstrukci nebo výstavbě nových regulačních stanic plynu, ale ve všech případech, kdy je nutné měřit ve výbušném prostředí zemního plynu.

Zdravé klima i úspora na energiích

IoT technologie pro monitoring, sběr, analýzu a vizualizaci dat má pro firmy řadu využití. Kromě již zmíněného ji lze uplatnit také při efektivní správě spotřeby energií a jejich dálkovém odečtu, kdy jim chytrá technologie pomůže nejenom s odečítáním naměřených hodnot z koncových zařízení, ale i s efektivní správou energií či s detekcí černých odběrů. Další využití se naskýtá například při správě budov, kde mohou firmy snížit náklady až o 30 procent. Například IoT technologie SimONet poskytuje podklady pro efektivní řízení vzduchotechniky, klimatizace či obslužných technologií. Čidla umístěná v místnosti zase udávají přehled o aktuální teplotě, vlhkosti, stavu CO2, počtu osob v místnosti, hluku, obsazenosti míst k sezení v zasedačkách či otevřených nebo uzavřených oknech a dveřích. Všechny podklady zobrazené v grafech slouží jak technickému personálu, tak i managementu společnosti k efektivnímu řízení a definici úspor. „My ji například využíváme v zasedacích místnostech pro sledování teploty a množství CO2 ve vzduchu. Městský obvod Plzeň 2 si od SimONet v budově, kde IoT technologii nasadil, slibuje úsporu až 30 procent nákladů na energie za rok,“ uzavírá Václav Janoch.

 

Mohlo by se Vám líbit

Představte své inovace na veletrhu HANNOVER MESSE 2023

Od 17. do 21. dubna 2023 se uskuteční v Hannoveru tradiční strojírenský veletrh HANNOVER MESSE. Jste firma působící v oblasti strojírenství, elektrotechniky, digitálního průmyslu, aromatizace […]

Bosch Connected World 2022 Kampaň pro digitalizaci: Bosch investuje další miliardy do oblastí budoucího digitálního růstu

Bosch spolupracuje s IBM na kvantové výpočetní technice Dr. Stefan Hartung: „Pro Bosch představuje digitalizace velké příležitosti ve všech oblastech podnikání.“ Do roku 2025: 10 […]

Software pro elektro inženýring v oblasti výstavby pivovarů

Na území ČR a SR je několik stovek minipivovarů jejichž kvalita piva je odlišuje od průmyslových velkovýrobců. Zde je příběh jednoho z nich. Pivovar Muflon je […]