Elektro

07. dubna 2023 00:22

Dny teplárenství a energetiky 2023: OZE v teplárenství

Zdá se, že největší konference v oblasti energetiky – Dny teplárenství a energetiky 2023 – se už trvale zabydlela v Olomouci. Stejně jako v minulých letech ani letos nebude o zajímavá témata nouze. I když se z pohledu běžného uživatele situace stabilizuje, obor musí být stále připraven čelit nové regulaci a přijímat nové výzvy. OZE jsou jednou z nich.

Nelze opomenout nedávnou předběžnou dohodu mezi Evropským parlamentem a Radou Evropy ohledně posílení směrnice EU o obnovitelných zdrojích energie. Ta přibližuje evropskou legislativní továrnu k dokončení právních předpisů „Fit for 55“ s cílem dosáhnout stanovených záměrů projektu Zelená dohoda pro Evropu.

Dohoda zvyšuje závazný cíl EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 na minimálně 42,5 % ze současných 32 % a téměř zdvojnásobuje stávající podíl energie z obnovitelných zdrojů v EU. Vyjednavači se rovněž shodli na tom, že EU bude usilovat o dosažení 45 % obnovitelných zdrojů do roku 2030.

„Pro teplárenství bude platit indikativní cíl zvyšovat podíl tepla z OZE o 2,2 % ročně,“ upozorňuje ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek a dodává: „Současně se zpřísní kritéria pro udržitelnost biomasy, jejich splnění bude navíc potřeba prokazovat už od příkonu 7,5 MW namísto dosavadních 20 MW.“

Česká republika je obecně vnímána jako země, která v rozvoji obnovitelných zdrojů spíše zaostává. V případě tepla to však není pravda. S podílem 24,2 % výroby tepla z obnovitelných zdrojů bylo Česko v roce 2021 nad průměrem EU (22,9 %). Pokud se podaří významně zvýšit podíl obnovitelných zdrojů v teplárenství – a řada projektů je již v běhu –, může být Česko v tomto segmentu dokonce premiantem.

Zelená energie pro teplárny

Celkovou pozici nám „kazí“ nízký podíl obnovitelných zdrojů v dopravě a při výrobě elektřiny. Ale to se má brzy změnit. Již v říjnu loňského roku evidovali distributoři elektřiny žádosti o připojení fotovoltaických elektráren s celkovým výkonem 17 000 MW. Protože fotovoltaické elektrárny vyrábějí elektřinu přibližně ve stejnou dobu a letní maximum spotřeby se u nás pohybuje kolem 9 000 MW, budeme už za pár let nejspíš řešit nerudovský problém – kam s přebytky zelené elektřiny. I zde může pomoci teplárenství. Pokud si teplárny pořídí elektrokotle, mohou tyto přebytky využít k náhradě fosilních paliv a současně pomoci udržovat rovnováhu v systému. Řada jich to už udělala a další se jistě brzy přidají.

Téma OZE v teplárenství je tedy velké a zcela určitě je co řešit. Na konferenci Dny teplárenství a energetiky 2023 v Olomouci mu bude věnován čas nejen v oficiální části, ale zcela jistě i v kuloárech či na společenském večeru.

Konference s mezinárodní účastí Dny teplárenství a energetiky se uskuteční 26.–27. 4. 2023 v Olomouci v kongresovém hotelu Clarion. Součástí je i společenský večer v areálu Korunní pevnůstky v Pevnosti poznání – vzácné historické stavby s dřevěnou konstrukcí. Pořadatelem je Teplárenské sdružení ČR, akci organizuje firma Exponex.

Partnery konference jsou mimo jiné společnosti Veolia Energie ČR, a.s., EP Infrastructure, skupina ČEZ, GENTEC CHP s.r.o., Uchytil, s. r. o., Pražská teplárenská, a. s., Elektrárny Opatovice, a. s., United Energy, a. s., Plzeňská teplárenská, a.s., Energotrans, a. s., AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s. r. o.

Bližší informace k programu, organizaci a registraci naleznete na www.dnytepen.cz.


DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2023

Kdy: 26.–27. 4. 2023
Kde: Clarion Congress Hotel Olomouc

Kdo: pořadatel: Teplárenské sdružení ČR, organizátor: Exponex s.r.o.

 

 

 

 

Mohlo by se Vám líbit

Inovativní podlahové desky con-pearl®: Nová éra užitkových vozidel

Je čas na něco nového! Alternativou dřevěných podlah a obložení stěn užitkových vozidel a dodávek jsou nově polypropylenové voštinové desky con-pearl®. Jsou o cca 50 […]

Tatra Trucks má nejmladšího ředitele výzkumu a vývoje ve své historii

Od počátku března nově zastává pozici ředitele výzkumu a vývoje společnosti Tatra Trucks Jakub Pončík, který spojil svou profesní dráhu s nejstarší českou automobilkou již […]

Digitalizace podniků: Česko je evropskou špičkou v elektronickém sdílení informací

České firmy patří v rámci EU ke špičce ve výměně dat v elektronické podobě, naopak podíl využívání ERP systémů se meziročně snížil. Nejen to vyplývá […]