Elektro

21. března 2021 08:58

Dell EMC PowerStore Metro Node přináší automatické zajištění kontinuity provozu

Dell Technologies  přichází s Dell EMC PowerStore Metro Node, který je konstruovaný speciálně pro potřeby zajištění kontinuity provozu. Na rozdíl od některých aktivně-pasivních řešení nabízí nový uzel PowerStore aktivní-aktivní konfiguraci se simultánním zápisem v obou lokalitách a podporuje nulovou hodnotu cílového bodu zotavení (RPO) a cílové doby zotavení (RTO).

V datové éře musí být informace dostupné neustále. To se celosvětově projevuje v podobě předpisů požadujících synchronní zrcadlení dat jako prevence výpadků a ztráty důležitých dat. Většina institucí od IT nyní kromě plánu obnovy po havárii vyžaduje také plán zachování kontinuity provozu a „neustálé dostupnosti“, aby data podnikových aplikací zůstávala nenarušena a aktuální i po výpadku některé lokality nebo datového centra. Jen málo firem dnes dokáže personálně zajistit nepřetržitý provoz datového centra, takže se v mnoha případech plány na zajištění kontinuity spoléhají na automaticky iniciované přepnutí lokalit, které ještě více sníží riziko ztráty důležitých dat v případě výpadku.

Nulové RPO znamená, že se očekává nulová ztráta dat. Nulové RTO znamená, že k obnově musí dojít v nulovém čase, tedy okamžitě. Mimoto dokáže PowerStore Metro Node automaticky iniciovat okamžité přepnutí mezi lokalitami v případě výpadku pomocí své unikátní technologie virtuálních strojů (VM) s funkcí witness.

Proč je synchronní replikace důležitá pro zachování kontinuity provozu?

Poskytovat nulové hodnoty RPO a RTO dokáže pouze synchronní replikace mezi dvěma lokalitami s plně zrcadlenými úložnými systémy a v aktivní-aktivní konfiguraci. PowerStore Metro Node zajišťuje, že firemní data budou vždy k dispozici a dostupná s obousměrným zpožděním (RTT) méně než 10 milisekund.

Mezi hlavní výhody Metro Node pro synchronní ukládání patří:

  • Granularita na úrovni svazků/LUN umožňující replikaci specifických LUNů pro rozlišování na úrovni aplikací, což výrazně snižuje celkové náklady na vlastnictví (TCO) a zvyšuje flexibilitu díky možnosti volby pracovních zátěží, které mají být replikovány.
  • Přidávání konzistentních skupin bez narušení provozu, což poskytuje provozní flexibilitu zcela bez odstávek a znamená to, že je možné přidávat a odstraňovat svazky nebo konzistentní skupiny bez narušení replikace.
  • Podpora různých platforem umožňující replikaci mezi různými typy diskových polí Dell EMC.
  • Nulový vliv na výkon diskových polí díky synchronní replikaci s využitím Metro Node.
  • Žádné nasazení dodatečného softwaru na serverech, protože je zařízení samostatné, nevyžaduje tak ani jejich restart.
  • Různé funkce a konfigurace díky synchronní obousměrné replikaci mezi dvěma lokalitami. To umožňuje místní konfigurace pro nepřetržitou dostupnost aplikací a mobilitu dat k přesouvání pracovních zátěží bez narušení provozu. Umožňuje také modernizaci technologie úložiště bez odstávky aplikací.
  • Kompaktní provedení s vysokým výkonem, protože se PowerStore Metro Node cluster skládá ze dvou jednotek formátu 1U, podporuje připojení Fibre Channel rychlostí 32 Gb/s.

Další informace o plně flashových úložných zařízeních PowerStore naleznete zde.


www.delltechnologies.com

Mohlo by se Vám líbit

Digitální továrna 2.0 obsadí na strojírenském veletrhu rekordní plochu

Řešení zaměřená na digitalizaci průmyslu představí firmy ve speciální expozici Digitální továrna 2.0, která bude součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Od 4. do 7. […]

Inteligentní transportní roboti Linde C-MATIC HP optimalizují tok materiálu ve skladu

Autonomní robotické vozíky Linde C-MATIC HP jsou určeny pro náročné aplikace S autonomním mobilním robotem Linde C-MATIC HP a cloudovou platformou AnyFleet, rozšiřuje specialista na […]

Siemens na MSV představí řešení pro flexibilní, odolnou a energeticky úspornou výrobu

Rostoucí ceny energií, nejistota jejich dostupnosti, měnící se potřeby a požadavky zákazníků a nutnost udržet výrobu v chodu za všech okolností. České průmyslové firmy si […]