Elektro

09. září 2015 15:15

Automobilový průmysl v ČR a ve světě

Automobilový průmysl představuje jeden z nejdůležitějších sektorů české ekonomiky. Za rok 2014 se v ČR vyrobilo přes 1,25 milionu vozů. Celkové tržby firem v oboru, vedle výroby samotných aut jde také o dodavatele součástek, dosáhly 991 miliard korun.

Na celkové průmyslové produkci České republiky má automobilový průmysl už čtvrtinový podíl (24,7 procenta). Na tvorbě hrubého domácího produktu se podílí 7,4 procenty. Téměř čtvrtinou se tento obor podílí také na celkovém exportu České republiky – přesně 23,4 procenta. Kolem 23 procent se podíl pohyboval i předloni, hodnota tohoto exportu však stoupla o 15,2 procenta na 845 miliard korun (zdroj: www.autosap.cz). V ukazateli podílu výroby v automobilovém průmyslu na celém HDP patří Česká republika na samou špici Evropské unie, kde průměr činí pouhé 1,4 %. Nejen výše uvedené statistických údaje představují automobilový průmysl jako jeden z pilířů nejen českého průmyslu, ale i ekonomiky jako celku. K automobilovému průmyslu neodmyslitelně patří sektory obchodu a služeb, jako jsou prodej vozidel a jejich údržba, doprava nových vozů, zásobování servisů vybavením a spotřebním materiálem, vč. náhradních dílů, prodej ojetých vozidel, nebo financování vozidel pro korporátní i retailové zákazníky. Klíčový je pro český automobilový průmysl export, neboť přes 80 % produkce je exportováno.

Klíčový je export

Hlavní exportní trhy směřování českých výrobků subodvětví „Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů“ se příliš neliší od směřování celého zpracovatelského průmyslu. Také v případě tohoto subodvětví je dominantním odběratelem Spolková republika Německo, kam směřuje téměř 1/3 exportu našeho automobilového průmyslu. Druhý až pátý nejvýznamnější trh jsou pro naše automobilky Francie, Slovensko, Rusko a Velká Británie, jejichž tržní podíl se pohybuje v úzkém rozmezí od 7,3 do 6,3 %. Všech deset hlavních exportních destinací českého automobilového průmyslu se nachází v Evropě, z toho všichni (s výjimkou ruského trhu na 4. místě) jsou členské země Evropské unie. Nejvýznamnější mimoevropský trh je na 16. místě Izrael s tržním podílem 1,1 % (zdroj ČSU).

Vývoj počtu vyrobených aut prochází v posledních letech ve světě velkými změnami. Evropa už ztratila své výsadní postavení a kupředu se nezadržitelně dere Asie. V Evropě i v Americe je patrný pokles výroby v letech ekonomické krize, která zasáhla ve velké míře i automobilový průmysl. Propad výroby v roce 2009 oproti roku 2008 činil za Evropu a Ameriku více jak 5 mil. osobních automobilů. Evropa ještě nedosáhla předkrizových výsledků, zvlášť když v roce 2012 zaznamenala další pokles v počtu vyrobených osobních aut. Více jak polovinu z celkového počtu vyrobených osobních automobilů na světě již od roku 2009 produkuje Asie. Asie zvýšila počet vyrobených aut od roku 2009 o více než 50 %.

Evropa sice ztratila své prvenství v počtu vyrobených osobních automobilů a jejich počet nedosahuje předkrizových čísel, neznamená to však, že tento pokles probíhal ve všech evropských státech. Největší propad ve výrobě zaznamenaly tradiční automobilové státy jako Itálie a Francie. Ještě v roce 2003 bylo vyrobeno v Itálii přes milión osobních automobilů, a tento stát tak patřil mezi největší evropské výrobce, v roce 2014 to už je však méně než 700 tisíc automobilů. Zjednodušeně se dá říci, že se produkce přesouvá ze západních států do východních. Nejvyšší nárůst zaznamenalo Slovensko, kdy v roce 2005 produkovalo z evropského hlediska ne moc významných 218 tisíc automobilů. V roce 2014 je to však už 971 tisíc osobních aut, což Slovensko zařadilo na šesté místo nejvýznamnějších výrobců osobních automobilů v Evropě. O jednu příčku výše se umístila Česká republika. Dlouhodobé prvenství si udržuje Německo, které produkcí cca 5,9 mil. osobních aut významně převyšuje ostatní evropské země.

Česká republika na 2. místě

V přepočtu vyrobených automobilů na jednoho obyvatele je Česká republika na 2. místě za sousedním Slovenskem. Z hlediska celosvětové produkce přispívají automobilky umístněné v ČR zhruba 1,4 procenty k celosvětové produkci, Slovensko zhruba 1,1 procenty.

V kontextu automobilové produkce ve světě lze říci, že právě automobilový průmysl je, a bude i nadále, perspektivním odvětvím českého hospodářství, které v případě pokračující podpory ze strany české vlády významně napomůže dalšímu růstu tuzemského hospodářství. Rizikem je přesun výroby do zemí s levnější pracovní silou či blíže k raketově rostoucím asijským trhům. Tato hrozba je v případě České republiky potlačena koncentrací nejen samotné výroby automobilů a jejich součástek, ale i investicemi do výzkumu a vývoje, přičemž přesun vývojových center je již značně komplikovanější, neboť vedle materiálního zajištění vyžaduje vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, která je na východních trzích stále poměrně nedostupná. Budování výzkumných a vývojových center je vládou podporováno z českých i evropských rozpočtů.

Očekávané trendy výroby, vývoje, inovací a nových technologií automobilového průmyslu budou diskutovány na 12. ročníku odborné konference na téma Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě, která se koná 21. října 2015 v Brně v kongresovém centru hotelu Holiday Inn Brno. Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.konference.org. Časopis Automobil Industry se stal tradičně mediálním partnerem.

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Doc. Ing. Stanislav Škapa

Ph.D.Konference s. r. o.

Mohlo by se Vám líbit

Cívka za cívkou pro vyšší efektivitu

Vysokozátěžové paletové regály pro Invesztál Cívky z nejrůznějších (barevných) kovových plechů představují základní materiál, ze kterého Invesztál vyrábí nejrůznější tvary a druhy střešních krytin a systémy […]

Panasonic Industry nabízí přizpůsobení automatizačních produktů

Speciální služba přináší zákazníkům Panasonic Industry možnost získat produkt již vhodně předpřipravený pro jejich projekt či výrobu. Společnost Panasonic Industry nabízí nejen nejmodernější produkty pro […]

Trelleborg rozšiřuje své podnikání prostřednictvím akvizice společnosti Minnesota Rubber & Plastics

Společnost Trelleborg komentuje nedávno dokončenou akvizici americké společnosti Minnesota Rubber & Plastics. Tato firma se sídlem nedaleko Minneapolis je předním výrobcem polymerových a termoplastických komponentů […]