Digitalizace

04. prosince 2018 00:28

Siemens na veletrhu SPS IPC Drives představí konkrétní příklady řešení pro Průmysl 4.0

  • Integrované portfolio řešení pro digitální podnik Digital Enterprise cílí nejen na výrobce strojů a zařízení, ale i na koncové zákazníky
  • Praktické ukázky využití řešení v praxi – chemický, farmaceutický, letecký a potravinářský průmysl či výroba baterií
  • Siemens podporuje vývoj technologií budoucnosti – umělou inteligenci (AI) a edge computing
  • Nové možnosti platformy MindSphere – od vizualizace po analýzu dat

Na mezinárodním veletrhu SPS IPC Drives 2018 představí společnost Siemens specifická řešení pro různá průmyslová odvětví a technologie budoucnosti, jež podnikům ve výrobním i zpracovatelském průmyslu umožní jejich digitální transformaci. Na více než čtyřech tisících metrech čtverečných se návštěvníci mohou těšit na nejnovější produkty, řešení a služby z portfolia pro digitální podnik „Digital Enterprise“, které dokážou propojit reálný a digitální svět. Nabízí nástroje a řešení nejen pro výrobce strojů a zařízení, ale i pro koncové zákazníky jakékoli velikosti působící v celé řadě odvětví – od chemického přes letecký až po potravinářský průmysl nebo pro výrobce baterií. Přináší jim vyšší flexibilitu, efektivitu, kvalitu, bezpečnost a rychlost provozu. V souvislosti s tím, jak roste komplexita výrobních procesů, Siemens neustále rozšiřuje a posiluje své portfolio a je průkopníkem nových technologií budoucnosti, jako je například umělá inteligence nebo edge computing.

Jak naznačuje motto letošního veletrhu – „Digital Enterprise – Implement now!“ – Siemens už nyní nabízí komplexní řešení pro digitalizaci celého hodnotového řetězce průmyslové výroby. Svým zákazníkům tak umožňuje rychleji reagovat na rostoucí požadavky na individualizaci výroby a změny na trhu. Na veletrhu bude k vidění celá řada nejrůznějších inovací a konkrétní příklady aplikací u zákazníků, například v oblasti aditivní výroby a integrace robotů. Právě ty jsou důkazem, jak lze úspěšně dosáhnout digitální transformace v podnicích různé velikosti i různého zaměření. Na stánku budou představeny i možnosti uplatnění umělé inteligence. Siemens rovněž předvede koncept Industrial Edge – zpracování dat, na úrovni strojních zařízení a výrobních procesů, který doplňuje cloudovou platformu MindSphere. Edge aplikace přinášejí výhody v podobě analýz údajů ze strojů pro účely prediktivní prevence prostojů, což ve svém důsledku zvyšuje celkovou produktivitu výroby.

Digitalizace ve výrobě strojů

Potenciál digitalizace v oblasti výroby a stavby strojů bude představen na praktickém příkladu stroje, který provádí kontrolu kvality lahví. Ucelené portfolio řešení pro digitální podnik společnosti Siemens umožňuje integraci průmyslové automatizace a softwarových řešení, pokrývá celý hodnotový řetězec výrobce stroje od návrhu stroje a jeho simulaci přes inženýring, zprovoznění až po provoz a následný servis. Koncept digitálního dvojčete produktu, výrobního procesu a výkonu přináší uživatelům obrovské výhody v podobě kratší doby projektování i výroby, flexibilní a plně automatizované koncepty a efektivní výrobní procesy. Tyto technologie zároveň zajistí vysokou kvalitu a plnění těch nejpřísnějších bezpečnostních standardů. Propojení s operačním systémem pro průmyslový internet věcí MindSphere zajistí neustálý sběr a analýzu provozních dat ze strojů. Výsledkem je nejen vyšší produktivita stroje, ale i možnost využít tato data v digitálním modelu stroje, a provádět tak další optimalizace. Díky tomu mohou výrobci strojů vyvíjet nové služby a obchodní modely, jako je například koncept plateb podle využití (pay per use).

Modulární výroba nabízí vyšší flexibilitu

Podniky ve farmaceutickém nebo lehkém chemickém průmyslu musí čím dál tím rychleji reagovat na měnící se požadavky trhu, aby si udržely svou konkurenceschopnost. Jedno z možných řešení představují modulární výrobní závody tvořené flexibilně kombinovatelnými moduly obsahující takzvané balíčky MTP (Module Type Packages). Díky standardizovaným rozhraním a protokolům mohou být tyto „chytré“ stroje a subsystémy snadno začleněny do celkového konceptu továrny a umožní tak rychlou intenzifikaci výroby pomocí integrace dalších modulů. Návštěvníci stánku Siemens se budou moci seznámit s praktickým fungováním tohoto modelu na příkladu odstředivého separátoru od firmy GEA, který byl vybaven řídicím systémem Siemens a MTP standardem, což umožnilo jeho snadnou integraci do řídicího systému vyšší úrovně.

Nové možnosti platformy MindSphere

Siemens předvede také nové možnosti cloudového operačního systému pro internet věcí MindSphere – od vizualizace přes analýzu dat až po edge computing, díky kterým mohou průmyslové podniky zvýšit svou produktivitu a efektivitu. Ve speciální části tzv. MindSphere Lounge Siemens společně se svými zákazníky a partnery představí nové aplikace a úspěšné příklady využití MindSphere v praxi v nejrůznějších průmyslových odvětvích.

Služby pro digitální transformaci

Digitální služby (či digitální průmyslové služby – Digital Industry Services) hrají při individuálním zavádění digitálního podniku u zákazníků klíčovou roli. Siemens nabízí v této oblasti uživatelům rozsáhlou podporu – od poradenství přes pomoc při zavádění až po analýzu dat. Zákazníkům se tak otevírá cesta k celé řadě výhod, například k možnostem snížit prostoje až o 45 procent nebo spotřebu energie až o 60 procent.

Rozvod elektrické energie v digitálním prostředí

Pro vytvoření účinného systému rozvodu elektrické energie, který je pro digitální podniky zásadní, je klíčová efektivní integrace hardwaru a softwaru a zajištění systematické správy dat. Společnost Siemens na veletrhu předvede možnosti integrace rozvodů středního a nízkého napětí do prostředí cloudu, a to na konkrétních příkladech rozvoden, průmyslových podniků, datových center, kancelářských objektů a komplexů budov. Jejím základem jsou komunikující rozvaděče, ochrany nebo spínací a měřicí zařízení, která sbírají relevantní data, integrují je do ucelených konceptů pro zajištění energetické účinnosti a přenášejí je do MindSphere nebo jiné cloudové platformy. Výsledkem je nejen výrazně vyšší energetická účinnost a dostupnost výrobního podniku, ale i optimalizace provozu a údržby a zjednodušení celého hodnotového řetězce.


Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz.

Koncern Siemens AG

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního technologického koncernu Siemens AG, který je již více než 170 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu a spolehlivost. Společnost působí po celém světě a zaměřuje se na oblast elektrifikace, automatizace a digitalizace. Siemens patří k největším poskytovatelům technologií šetrných k životnímu prostředí, řadí se mezi přední dodavatele energetických zdrojů a technologií pro přenos energie. Siemens patří mezi průkopníky řešení v oblasti veřejné infrastruktury, průmyslové automatizace a softwarových řešení pro průmysl. V rámci dceřiné společnosti Siemens Healthineers AG je společnost také předním dodavatelem zdravotnických zobrazovacích zařízení, jako je počítačová tomografie a zobrazovací systémy s magnetickou rezonancí, a lídrem v oblasti laboratorní diagnostiky a klinického IT. Ve finančním roce 2018, který skončil 30. září 2018, dosáhl Siemens obratu 83 miliard EUR s čistým ziskem 6,1 miliardy EUR a zaměstnával 379 tisíc zaměstnanců po celém světě. Více informací naleznete na http://www.siemens.com.


 

Mohlo by se Vám líbit

Pozoruhodný produkt pro rok 2024: ANeT-WebTime překonal hranice docházkových systémů

Redakce odborného portálu BusinessIT.cz každoročně vybírá ta nejlepší IT řešení k zařazení do přehledu Pozoruhodných produktů pro následující rok. V letošním roce do této galerie slávy […]

Panasonic vylepšil TOUGHBOOK 55, aby ještě lépe vyhovoval měnícím se nárokům na práci v terénu

TOUGHBOOK 55mk3 nastavuje standard v oblasti odolných mobilních počítačů pro jakékoli použití díky výrazně vylepšenému výpočetnímu výkonu „Raptor Lake“, modularitě a konektivitě. Společnost Panasonic Connect […]

Raise3D uvedla 3D tiskárnu DF2 pro profesionální resinový tisk

3D tiskárna představuje vstup Raise3D na trh 3D tisku z fotopolymerové pryskyřice a je dalším milníkem firmy v portfoliu profesionálních a průmyslových 3D tiskových řešení Společnost […]