Digitalizace

25. prosince 2023 23:50

Diagnostické metody údržby Siemens odvádějí ve Vitesco Technologies detektivní práci

Trutnovský závod společnosti Vitesco Technologies nově využívá preventivní diagnostické metody, které vychází ze skutečného technického stavu zařízení. Nasazené technologie Siemensu umožňují na základě naměřených dat rychle a kompetentně rozhodnout o potřebném zásahu. Díky systému diagnostické údržby lze plánovat případné odstávky a minimalizovat riziko neplánovaného zastavení výroby.

Společnost Vitesco Technologies (dříve Continental) patří mezi přední světové výrobce elektronických a mechanických komponent pro většinu automobilových značek. Nároky na kvalitu výrobků jsou velmi vysoké, a proto jsou neodmyslitelnou součástí výrobního procesu i nejmodernější výrobní, měřicí a laboratorní technologie. V trutnovském závodě, kde metody diagnostické údržby využívají, je vedle výroby i vývojové centrum pro řadu produktů z výrobního portfolia.

Zavést pokročilé metody údržby se ve Vitesco Technologies rozhodli poté, co uplynula záruční doba strojů poskytovaná výrobci a bylo potřeba zásadně změnit strategii údržby a reagovat na opotřebení strojů, které pracují v nepřetržitém provozu. Nový systém údržby je postaven na online monitoringu stavu strojů a co největším podílu oprav vlastním personálem. V případě poruchy se aktivity zaměřují na detailní rozbor příčiny a následná nápravná opatření.

Diagnostická údržba

Dnes údržba v automobilovém průmyslu stojí na strategii prevence, která zahrnuje i preventivní výměnu některých komponent. „Preventivní údržba s pevným časovým intervalem výměny komponent bez ohledu na technický stav má nevýhodu ve vyšších nákladech na náhradní díly, které možná ještě nebyly na úplném konci své životnosti,“ vysvětluje Václav Šimek, vedoucí údržby ve společnosti Vitesco Technologies Czech Republic. „Proto jsme postupně přešli k diagnostické údržbě, která vychází ze skutečného technického stavu zařízení. Na základě naměřených dat může náš technik velmi kompetentně rozhodnout o další potřebné akci, např. zda díl vyměnit, či ponechat v provozu. Tento systém nám navíc umožňuje případnou odstávku naplánovat a minimalizovat tak riziko neplánovaného zastavení výroby. V dlouhodobém horizontu je tato filozofie údržby levnější,“ dodává.

Hlavním pilířem diagnostické údržby ve Vitesco Technologies je měření vibrací, podle kterých se určuje aktuální technický stav zařízení. Z naměřených dat se odečítají kritické frekvence, které mohou signalizovat blížící se poruchu.

Hlavní výhodou sledování a měření vibrací, tzv. vibrodiagnostiky je, že dokáže určit stav stroje přímo v provozních podmínkách, bez nutnosti demontáže. Pomocí frekvenční analýzy signálu vibrací lze přiřadit jednotlivé složky vibrací přímo k součástem stroje (ozubeným kolům, ložiskům či hřídelím) nebo k provozním stavům (nevyvážení rotačních součástí, neustavení hřídelí nebo poruše elektrického obvodu motoru).

Detektivní metody pro odhalení příčin poruch

V trutnovském závodě Vitesco Technologies využívají řídící systémy (PLC) Siemens, proto mají odborníci ze Siemensu usnadněnou práci a zároveň se jim otevírá možnost podrobit strojní zařízení hlubší analýze. „Prostřednictvím našich řídicích systémů máme možnost nahlížet do historie stroje a získaná data detailně analyzovat. Dokonce nám to umožňuje životnost strojů výrazně prodloužit“. zdůrazňuje David Suchý, vedoucí servisního oddělení českého Siemensu.

Abychom mohli provádět účinná servisní opatření, je pro nás opravdu velmi důležité vědět, v jaké kondici byl stroj před servisním zásahem a v jakých provozních podmínkách fungoval,“ uzavírá David Suchý.

Přestože se řešení závad často ukáže být poměrně banální, jejich odhalení mnohdy předchází až detektivní práce. „Přístup k datům ze strojů a diagnostických zařízení a těsná spolupráce našich odborníků s týmem na straně zákazníka nám umožňují provést detailní analýzu dané poruchy a přesně určit její příčinu,“ popisuje metodiku spolupráce David Suchý.

Aktuálně nasazují v Trutnově nejnovější verzi systému Condition Monitoring. Jedná se řešení Siemens, které vyvinuli odborníci v České republice a poskytuje kompletní přehled o aktuální a zbývající životnosti nástrojů. Systém zcela minimalizuje odstávky stroje způsobené čekáním na výměnu nástroje.  V budoucnu plánuje Vitesco Technologies implementaci systémů diagnostické údržby v maximální možné míře, a to především tam, kde se již na základě pilotních projektů jasně prokázala návratnost investovaných finančních prostředků. V další fázi je v plánu instalace senzorů vibrací, vedle vřeten i na jednotlivé osy obráběcích strojů.

 


Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Ve fiskálním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 77,8 miliard eur a čistého zisku 8,5 miliardy eur. 

K 30. září 2023 měla společnost po celém světě přibližně 320 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese www.siemens.com.

Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými více než 10,5 tisíci zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Healthineers a Siemens Mobility a Innomotics působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií, kolejové dopravy a pohonů. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací: http://www.siemens.cz

 

 

Mohlo by se Vám líbit

O udržitelný zdroj bílkovin se starají na hmyzí farmě roboty KUKA

Šest robotů společnosti KUKA pracuje na největší a první komerční hmyzí farmě v Dánsku. Firma ENORM Biofactory zde chová larvy much Hermetia illucens, z nichž […]

Jak privátní 5G sítě pomáhají rozvoji chytré výroby?

Thorsten Lutz ze společnosti Panasonic TOUGHBOOK se zamýšlí nad dopadem implementace privátních 5G sítí do průmyslové výroby. Sektor výroby a průmyslu čelí mnoha výzvám, včetně […]

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]