Automotive

22. dubna 2024 14:33

Výroba automobilů v prvním čtvrtletí dosahuje rekordních hodnot

V prvním čtvrtletí bylo v tuzemských firmách automobilového průmyslu vyrobeno celkem 394 443 osobních vozidel, meziročně o 11,5 % víc. Jde tak o nejvyšší produkční výsledek prvního kvartálního období roku v historii ČR. Výrobní přírůstky zaznamenali i výrobci dalších segmentů – autobusy +6,7 % (1 175 ks), nákladní vozidla Tatra +12,2 % (405 ks) a motocykly Jawa +31,7 % (241 ks). Sedmiprocentní pokles výroby naopak evidují producenti přípojných vozidel. Malých do 3,5t bylo zkompletováno 3 741 ks, velkých nad 3,5t pak 531 ks. V segmentu elektrických vozidel bylo od začátku roku do konce března vyrobeno celkem 27 024 elektrických vozidel, z nichž 19 246 bylo čistě elektrických a 7 778 s plug-in hybridním pohonem.

„Pokračující růst objemu výroby a historicky nejúspěšnější první kvartální výsledek jsou jednoznačným potvrzením významu a přínosu automobilového průmyslu domácímu hospodářství. Dobrou zprávou je pak růst napříč všem  sledovanými kategoriemi motorových vozidel. Přesto, a právě proto, musíme dnes pracovat na tom, abychom globálně konkurenceschopné podmínky výroby v ČR, respektive EU, udrželi i nadále, např. pokud jde o aktuální negativní výhled na růst cen energií,“ říká Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu.

Osobní vozidla
Za první tři měsíce tohoto roku bylo v České republice vyrobeno 394 443 osobních vozidel, tj. meziročně o 11,5 % víc než v prvním kvartálním období předchozího roku. Elektrických vozidel bylo v daném období vyrobeno 27 024 ks a jejich podíl na tuzemské produkci automobilů klesl na 6,8 %. Celkem bylo vyrobeno 19 246 bateriových BEV a 7 778 plug-in hybridních PHEV vozidel. Na tuzemský trh směřovalo celkem 23 423 vozidel, tedy o 6,1 % méně než v předchozím roce. Přes 94 % vyrobených automobilů (371 020 ks) zamířilo na zahraniční trhy. Export vozidel tak v meziročním srovnání zaznamenal 12,8% nárůst.

Největší domácí automobilka Škoda Auto vyrobila v lednu až březnu ve svých tuzemských závodech 243 322 osobních automobilů (+5 %). Na český trh bylo umístěno 18 649 vozidel (-7,6 %), na zahraniční trhy bylo určeno 224 673 vozidel (+6,2 %). Elektrických vozů (bateriových BEV a plug-in hybridních PHEV) vyrobila Škoda Auto 12 691 ks, tj. 5,2 % z celkové produkce značky. Z toho bylo 10 171 vozidel bateriových BEV a 2 520 vozidel plug-in hybridních.

V nošovickému závodu automobilky Hyundai došlo k nepatrnému meziročnímu poklesu výroby ve výši 1,2 %. Hyundai v první čtvrtletí vyrobil celkem 87 200 vozidel. Celkem 83 011 vozů bylo exportováno (-1,9 %) a 4 189 bylo umístěno na tuzemském trhu (+13,1 %). Z celkového počtu vyrobených vozidel mělo 9 072 ks čistě elektrický 5 258 ks plug-in hybridní pohon. Celkově tak elektrické vozy představovaly 16,4 % celkové produkce.

V kolínské Toyotě v prvním čtvrtletí zaznamenali nárůst produkce o 89 %. Ten je dán především nižší srovnávací základnou z minulého roku, ve kterém automobilka kvůli nedostatku komponent odstavila výrobu na téměř celý měsíc únor. V absolutním vyjádření bylo v Kolíně v prvních třech měsících letošního roku vyrobeno celkem 63 921 osobních automobilů. Téměř polovinu z nich pak tvořila vozidla hybridního modelu Yaris HV. Automobilka tak pokračuje v plné výrobě a zcela se ji daří plnit stanované výrobní plány.

Autobusy
V prvním kvartálním období bylo v Česku vyrobeno celkem 1 175 autobusů (+6,7 %), 184 autobusů bylo určeno pro tuzemský trh (+228,8 %), zbylých 1 151 bylo exportováno (+4,7 %). Ve vysokomýtském IVECO CR bylo vyrobeno 1 068 autobusů, tedy o 4,2 % víc než v loňském roce, 1 124 směřovalo do zahraničí (+8,8 %) a 104 ks (+121,3 %) bylo prodáno v tuzemsku. SOR Libchavy v prvním čtvrtletí tohoto roku vyrobil 97 autobusů, tj. o 36,6 % víc než vloni, z nichž 17 ks (-72,1 %) bylo určeno na export a 80 ks (+700 %) autobusů této značky směřovalo na domácí trh. Výrobce KHMC vyrobil za zmíněné období 10 autobusů, tedy dvakrát víc než v minulém roce. Všechna vozidla tohoto výrobce byla určena na exportní trhy. V segmentu bezemisních vozidel přibyly v březnu celkem 3 čistě bateriové autobusy. Byly zhotoveny ve výrobě IVECO CR.

Nákladní vozidla
Společnost Tatra Trucks, která je mezi členy Sdružení automobilového průmyslu jediným výrobcem nákladních vozidel, vyrobila v prvním čtvrtletí tohoto roku 405 vozidel, tedy o 44 ks více než ve stejném období loňského roku (tj.+12,2 %). Produkce Tatry byla z větší části exportována (216 ks), v Česku bylo umístěno 175 vozidel.

Motocykly
Výrobce Jawa v prvních třech měsících roku vyrobil 241 motocyklů, tedy o 58 ks víc než v minulém roce (+31,7 %). Z celkové produkce bylo na českém trhu umístěno 91 motocyklů této značky (+3,4 %),  exportováno bylo 150 strojů (+57,9 %).

Přípojná vozidla
Segment přípojných vozidel zaznamenal celkový meziroční pokles. Mezi lednem a březnem bylo vyrobeno 4 272 přívěsů a návěsů všech velikostí, tj. o 338 ks méně než vloni (-7,3 %). Z pohledu objemu obstarala většinu produkce společnost Agados specializující se na malé přívěsy do 3,5t. Těch vyrobila 3 741 ks (-7,4 %), v Česku jich prodala 1 805 ks (-11,3 %), v zahraničí pak 1 459 ks (-10,2 %).

V kategorii velkých přívěsů a návěsů také došlo k částečnému poklesu produkce. Schwarzmüller vyrobil 388 velkých přípojných vozidel, tj. o 10,6 % méně než vloni. V České republice prodal 41 ks (-81,4 %), v zahraničí 357 ks (+5,9 %). V růstu se naopak dařilo společnosti Panav, která vyrobila 140 přívěsů a návěsů a zaznamenala tak další meziroční nárůst v řadě (+3,7 %). Na tuzemský trh umístila 73 ks přípojných zařízení (tj.-18 %), v zahraničí 15 ks (+66,7 %).

 


Sdružení automobilového průmyslu je dobrovolné sdružení společností zapojených do výrobního řetězce automobilového průmyslu České republiky. Sdružuje také subjekty aktivní ve výzkumu a vývoji, testování a certifikaci, vysoké školy a další poskytovatele služeb, kteří mají zájem aktivně přispívat k rozvoji českého automobilového průmyslu. Sdružení vytváří platformu pro jejich vzájemnou komunikaci a podporu společného cíle – zabezpečení trvalé konkurenceschopnosti sektoru.
Automobilový průmysl je nejvýznamnějším odvětvím zpracovatelského průmyslu České republiky, na jejím HDP se podílí téměř 10 procenty. Přímo zaměstnává zhruba 180 tisíc pracovníků, nepřímo, tedy včetně navazujících oborů, téměř 500 tisíc. V roce 2023 bylo v České republice vyrobeno 1 423 979 silničních vozidel všech typů, z nichž 1 397 816 představovaly osobní automobily. Více informací o českém  automobilovém průmyslu najdete na www.autosap.cz

Mohlo by se Vám líbit

Robotizace se vyplácí. OSTROJ rozšiřuje kovárenskou výrobu

Česká strojírenská společnost OSTROJ rozšiřuje produkci zápustkových výkovků pro automobilový koncern Volkswagen. Díky investici do moderní robotické kovací linky se opavské společnosti podařilo významně zvýšit […]

Inovativní podlahové desky con-pearl®: Nová éra užitkových vozidel

Je čas na něco nového! Alternativou dřevěných podlah a obložení stěn užitkových vozidel a dodávek jsou nově polypropylenové voštinové desky con-pearl®. Jsou o cca 50 […]

Tatra Trucks má nejmladšího ředitele výzkumu a vývoje ve své historii

Od počátku března nově zastává pozici ředitele výzkumu a vývoje společnosti Tatra Trucks Jakub Pončík, který spojil svou profesní dráhu s nejstarší českou automobilkou již […]